Een digital twin ter ondersteuning van energiedoelstellingen

30 november 2022

Avineon maakt deel uit van het Digital Twin Concept voor opgeschaalde renovaties (DITUR) onderzoek consortium. We onderzoeken hoe geavanceerde 3D-gebouwmodellen en digital twin concepten de renovatie-uitdagingen kunnen ondersteunen om de klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen.

 

Het DITUR project

 

Het doel in Europa is om in 2050 het eerste continent te zijn met een netto nul-uitstoot. Om dit te behalen, zal er in Europa een grondige renovatie van woongebouwen nodig zijn. Bijna 40 procent van de gebouwen in Europa is voor 1960 gebouwd en zijn niet volgens een energie-efficiëntieplan gebouwd. De traditionele markt en het gebrek aan renovatiepakketten in Vlaanderen maakt het een uitdaging om deze doelstelling te behalen. Het huidige renovatietempo is slechts 1% per jaar, terwijl er minimaal 3 % per jaar nodig is.

 

 

De digital twin

 

Om de renovatiesnelheid te verhogen heeft Avineon een digital twin concept ontwikkeld dat nieuwe inzichten levert, zoals welke renovatietechniek het beste gekozen kan worden per gebouw.

 

De digital twin die voor dit project is ontworpen, bestaat uit een gedetailleerd en accuraat 3D-model van het gebouwenbestand, verrijkt met additionele geometrie van ramen, schouwen, zonnepanelen en attributen die informatie bevatten gerelateerd aan de energie-efficiëntie van gebouwen. Deze worden verkregen door middel van AI-algoritmen voor objectdetectie.

 

Hier ziet u een voorbeeld van hoe accuraat het digital twin model is ten opzichte van het werkelijke beeld. In dit voorbeeld worden gebouwen van de sociale huisvestigingsmaatschappij de Mandel in Roeselare gebruikt.

 

.

Het resultaat

 

Het gebruik van gedetailleerde 3D-gebouwen-modellen in een performante omgeving, verrijkt met geometrie en relevante attributen is een veelbelovende aanpak om de renovatie van grote aantallen gebouwen op een onderbouwde manier aan te pakken. Deze aanpak vermindert niet alleen de kosten van de inventarisatie van gebouwen, maar geeft aan met welke prioriteit de gebouwen gerenoveerd dienen te worden.

 

Wilt u meer weten over het DITUR project en de bijdrage van Avineon? Download de casestudie hier.

 

Casestudie DITUR