Lokale overheden

Maak geïnformeerde beslissingen, en verbeter de dienstverlening aan uw burgers, door uw activiteiten te stroomlijnen, uw toegang tot kwalitatieve data te vergemakkelijken en innovatieve technologieën te implementeren.

Optimaliseer uw dienstverlening met geo-data en slimme toepassingen

Lokale overheden hangen voor een efficiënte werking meer en meer af van kwalitatieve data, die daarenboven up-to-date is. Dit geldt niet alleen voor eigen data, maar ook voor die van andere overheidsorganisaties. Daardoor groeit het belang om data efficiënt te beheren door deze kwalitatief in te tekenen in een centrale omgeving, te ontsluiten op een snelle manier, en up-to-date houden. Dit alles is zeker belangrijk in het kader van de transitie naar "smart cities". 

Concreet betekent dit dat lokale overheden de data dienen te verzamelen, controleren, samenvoegen, aanvullen, opnieuw controleren en opslaan in één enkele databank, die toegankelijk is voor zowel externe als interne stakeholders.

 

Avineon ondersteunt u bij de aanpak van een dergelijke transitie, en zorgt er zodoende voor dat ook uw organisatie de vruchten kan plukken van de mogelijkheden die de nieuwste geografische technologieën met zich meebrengen.

Steden en gemeenten

Optimaliseer het beheer van uw stadsvoorzieningen door alle data vectorieel in een GIS te beheren. Gebruik uw GIS voor het opslaan, delen en analysen van gegevens met betrekking tot uw stadsactiva en -infrastructuur, alsmede voor onderhoud en toezicht, om zo een effectieve communicatie en samenwerking binnen de stad te vergemakkelijken.

Regio’s en provincies

De verantwoordelijkheden van regionale overheidsniveaus omvatten vaak belangrijke gebieden zoals industriële ontwikkeling, milieu en veiligheid (bv. rampenbestrijding). Verbeter daarom uw besluitvorming en reactiesnelheid door te beschikken over correcte en up-to-date data in een omgeving die de nodige data analyses toelaat.

Avineon dienstverlening

Dankzij onze gecombineerde expertise in GIS, LiDAR-data en 3D-modellering, kennen wij de meest geschikte oplossing voor het data-opwaarderingsproject in uw gemeente, stad of provincie.

Wij helpen u in uw transformatie naar een “smart city” door bestaande 2D-informatie te vectoriseren of te migreren naar een centrale opslag of door een geïntegreerd 2D-/3D-stadsmodel te creëren (de ruggengraat van elke slimme stad, gemeente of regio).

We maken hierbij steeds gebruik van de unieke combinatie tussen lokale projectmanagers, die uw taal spreken, en onze offshore productiefaciliteit die schaalvoordelen biedt. Zo combineren wij lokale kennis en projectondersteuning met een snelle, kostenefficiënte, uitvoering van uw dataprojecten.

Plannen

PoC Dataconversie

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de conversie, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC Huisaansluitingen

We bepalen samen het aantal schetsen dat nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de huisaansluitingen, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid huisaansluitingen.

PoC Dataopschoning en -verrijking

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de opschoning of de verrijking, we stellen de initiële werkinstructies op, we zetten een data uitwisselingsomgeving op, en we schatten de kost van het hele project in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC 3D-(stads)modellen en 3D mesh

We voeren een proof of concept uit op een beperkt deel van de stad.

 

Dit geeft inzicht in het detailniveau dat we behalen, de kwaliteit van de brondata, en het al dan niet gewenst zijn van specifieke gebouwkarakteristieken in het model.

Projectopzet fotogrammetrie en LiDAR

We voeren een proof of concept uit op een beperkt aantal luchtbeelden of een beperkt deel van de puntenwolk.

 

Deze laat toe om de kwaliteit van zowel de brondata als de te verwachten output in te schatten, alsook een realistische inschatting te maken van de kosten en planning.

Projectopzet grootschalige cartografie

Het gebruik en de beschikbaarheid van nauwkeurige basiskaarten is ondertussen van cruciaal belang geworden.

Om de digitale strategie met betrekking tot uw grootschalige cartografieprojecten correct uit te zetten, moeten we een goed begrip krijgen van uw huidige situatie. Dit doen we door uw databronnen te analyseren, de vereiste gegevensspecificaties te ontwikkelen, en, samen met u, de juiste methodologie voor het project te bepalen, afgestemd op uw specifieke behoeften.

PoC Dataconversie

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de conversie, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC Huisaansluitingen

We bepalen samen het aantal schetsen dat nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de huisaansluitingen, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid huisaansluitingen.

PoC Dataopschoning en -verrijking

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de opschoning of de verrijking, we stellen de initiële werkinstructies op, we zetten een data uitwisselingsomgeving op, en we schatten de kost van het hele project in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC 3D-(stads)modellen en 3D mesh

We voeren een proof of concept uit op een beperkt deel van de stad.

 

Dit geeft inzicht in het detailniveau dat we behalen, de kwaliteit van de brondata, en het al dan niet gewenst zijn van specifieke gebouwkarakteristieken in het model.

Projectopzet fotogrammetrie en LiDAR

We voeren een proof of concept uit op een beperkt aantal luchtbeelden of een beperkt deel van de puntenwolk.

 

Deze laat toe om de kwaliteit van zowel de brondata als de te verwachten output in te schatten, alsook een realistische inschatting te maken van de kosten en planning.

Projectopzet grootschalige cartografie

Het gebruik en de beschikbaarheid van nauwkeurige basiskaarten is ondertussen van cruciaal belang geworden.

Om de digitale strategie met betrekking tot uw grootschalige cartografieprojecten correct uit te zetten, moeten we een goed begrip krijgen van uw huidige situatie. Dit doen we door uw databronnen te analyseren, de vereiste gegevensspecificaties te ontwikkelen, en, samen met u, de juiste methodologie voor het project te bepalen, afgestemd op uw specifieke behoeften.

Uitvoeren

Dataconversie

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

Huisaansluitingen

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

 

We hebben meer dan 5 miljoen schetsen verwerkt en brengen daarenboven tal van "best practices" in het project.

Dataopschoning en -verrijking

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren.

 

We werken pragmatisch en starten kleinschalig, waarna we gradueel medewerkers en activiteiten toevoegen, wanneer vooraf gestelde kwaliteitsdoelen bereikt worden.

3D-(stads)modellen en 3D-mesh

We kunnen de complexiteit van een 3D-model voorspellen, wat toelaat om een accurate planning op te stellen en het aantal medewerkers en licenties in te schatten.

 

We leveren altijd op in batches, zodat u het nakijken van de deliverables efficiënt kan inplannen.

Fotogrammetrie en LiDAR

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

 

We leveren altijd op in batches, eventueel opgesplitst per te capteren thema.

Grootschalige cartografie

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt. Hij zorgt ervoor dat de vereisten hertaald worden naar éénduidige werkinstructies, dat de correcte rapportages opgesteld worden, en dat kwaliteitscontroles opgezet worden.

 

We starten altijd kleinschalig, wat toelaat om eventuele onduidelijkheden vroeg te detecteren en te verhelpen. We schalen vervolgens op volgens een vooraf gedefinieerde planning.

Dataconversie

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

Huisaansluitingen

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

 

We hebben meer dan 5 miljoen schetsen verwerkt en brengen daarenboven tal van "best practices" in het project.

Dataopschoning en -verrijking

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren.

 

We werken pragmatisch en starten kleinschalig, waarna we gradueel medewerkers en activiteiten toevoegen, wanneer vooraf gestelde kwaliteitsdoelen bereikt worden.

3D-(stads)modellen en 3D-mesh

We kunnen de complexiteit van een 3D-model voorspellen, wat toelaat om een accurate planning op te stellen en het aantal medewerkers en licenties in te schatten.

 

We leveren altijd op in batches, zodat u het nakijken van de deliverables efficiënt kan inplannen.

Fotogrammetrie en LiDAR

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

 

We leveren altijd op in batches, eventueel opgesplitst per te capteren thema.

Grootschalige cartografie

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt. Hij zorgt ervoor dat de vereisten hertaald worden naar éénduidige werkinstructies, dat de correcte rapportages opgesteld worden, en dat kwaliteitscontroles opgezet worden.

 

We starten altijd kleinschalig, wat toelaat om eventuele onduidelijkheden vroeg te detecteren en te verhelpen. We schalen vervolgens op volgens een vooraf gedefinieerde planning.

Onderhouden en verbeteren

Bijwerken dataconversie

Na de dataconversie dient de data in de GIS-omgeving up-to-date gehouden te worden.

 

Avineon kan een team ter beschikking stellen dat nieuwe binnenkomende brondata verwerkt, eventueel rechtstreeks in uw omgeving. Zo blijft de geconverteerde data ten allen tijde bijgewerkt.

Bijwerken huisaansluitingen

We beschikken over processen die de continue bijwerking van uw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Continue dataopschoning en -verrijking

We beschikken over processen die de continue bijwerking van uw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Bijwerken 3D-(stads)modellen en 3D-mesh

We werken uw 3D-model jaarlijks bij, vergelijkbaar met een onderhoudscontract.

 

Hierbij capteren we niet alleen de wijzigingen, maar voegen we ook extra detail toe aan gebouwen die reeds bestaan in het model. We voegen eveens nieuwe infrastructuren (bruggen, silo’s, windmolens, etc.) toe, wanneer nieuwe toepassingen dit vereisen.

 

Bovendien bedraagt de kost van dit onderhoud slechts een fractie van de initiële kost.

Bijwerken grootschalige cartografie

We werken uw kaarten jaarlijks bij door de veranderingen op luchtfoto’s te detecteren en deze te capteren volgens de laatste specificaties.

 

Daarbij kan ook additioneel detail worden gecapteerd, waardoor de data elk jaar beter wordt. Dit werk valt te vergelijken met een onderhoudscontract.

Bijwerken dataconversie

Na de dataconversie dient de data in de GIS-omgeving up-to-date gehouden te worden.

 

Avineon kan een team ter beschikking stellen dat nieuwe binnenkomende brondata verwerkt, eventueel rechtstreeks in uw omgeving. Zo blijft de geconverteerde data ten allen tijde bijgewerkt.

Bijwerken huisaansluitingen

We beschikken over processen die de continue bijwerking van uw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Continue dataopschoning en -verrijking

We beschikken over processen die de continue bijwerking van uw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Bijwerken 3D-(stads)modellen en 3D-mesh

We werken uw 3D-model jaarlijks bij, vergelijkbaar met een onderhoudscontract.

 

Hierbij capteren we niet alleen de wijzigingen, maar voegen we ook extra detail toe aan gebouwen die reeds bestaan in het model. We voegen eveens nieuwe infrastructuren (bruggen, silo’s, windmolens, etc.) toe, wanneer nieuwe toepassingen dit vereisen.

 

Bovendien bedraagt de kost van dit onderhoud slechts een fractie van de initiële kost.

Bijwerken grootschalige cartografie

We werken uw kaarten jaarlijks bij door de veranderingen op luchtfoto’s te detecteren en deze te capteren volgens de laatste specificaties.

 

Daarbij kan ook additioneel detail worden gecapteerd, waardoor de data elk jaar beter wordt. Dit werk valt te vergelijken met een onderhoudscontract.

Waarom Avineon?

Optimaliseer uw organisatie

 

In deze gids (PDF) leggen we uit hoe Avineon u helpt uw organisatie te optimaliseren door het visualiseren van uw systemen, middelen en gegevens.

 

Why Avineon

Avineon innovaties

Wij hebben, in nauwe samenwerking met onze klanten, een reeks slimme oplossingen ontwikkeld, verspreid over verschillende markten en toepassingsgebieden. Ze hebben echter allemaal één ding gemeen: ze versnellen de implementatie van innovatieve digitale technologieën binnen uw organisatie.

KLIPPER® is een oplossing om planaanvragen automatisch te verwerken, zowel in België (Klip en Klim) als in Nederland (Klic).

 

Bij de ontvangst van een planaanvraag zoekt KLIPPER® de benodigde gegevens op in de GIS-databank, en converteert deze naar het juiste datamodel en -formaat.

 

Het antwoord wordt altijd binnen de wettelijke termijn verstuurd. Het is mogelijk om kritieke verzoeken prioritair te behandelen, of manueel in te grijpen tijdens de afhandeling.

Avineon KLIPPER

KLIPPER® is een oplossing om planaanvragen automatisch te verwerken, zowel in België (Klip en Klim) als in Nederland (Klic).

 

Bij de ontvangst van een planaanvraag zoekt KLIPPER® de benodigde gegevens op in de GIS-databank, en converteert deze naar het juiste datamodel en -formaat.

 

Het antwoord wordt altijd binnen de wettelijke termijn verstuurd. Het is mogelijk om kritieke verzoeken prioritair te behandelen, of manueel in te grijpen tijdens de afhandeling.

Avineon KLIPPER

Technische expertise

Sinds januari 2020 maakt ook Tensing deel uit van de Avineon Group. Ons Tensing team van ruim 60 hooggekwalificeerde, gecertificeerde, lokale GIS-consultants en ontwikkelaars ondersteunt u met high-end consultancy, software-oplossingen, training, en software licenties op het gebied van data-integratie, geo-AI, en Esri Utility Netwerk.

 

Ontdek meer

België in
3D

België in 3D, of afgekort "Bel3D", is de unieke samenwerking tussen Avineon en Eurosense om in de behoefte aan een hoogwaardige 3D digital twin voor 3D-stads- en -infrastructuurbeheer in de Belgische markt te voorzien.

Objectdetectie voor
3D-stadsmodellen

Ontdek hoe we, aan de hand van algoritmen voor objectdetectie, de gebouwen in uw 3D-stadsmodel verrijken met extra informatie, zoals dakramen of zonnepanelen, en zo krachtige perspectieven openen voor het simuleren van energiescenario's.

Neem direct contact met ons op