Satellietdata

Satellietfoto’s zijn op grote schaal verkrijgbaar en kunnen van grote toegevoegde waarde zijn voor je GIS-project. Maar hoe haal je maximale waarde uit deze data? 

Maximaliseren van de waarde van satellietdata

Rasteranalyses op basis van satellietfoto's zijn doorgaans complex. De grootste uitdaging bij het efficiënt inrichten van rasteranalyses is het automatiseren van workflows. Het op grote schaal classificeren van objecten is een zeer specialistische bezigheid waar Avineon je bij kan helpen. Dit proces verloopt in een aantal stappen:

 

  1. Controleren en wanneer nodig corrigeren van de datakwaliteit. Bijvoorbeeld aan de hand van atmosferische correctie;
  2. Voorwaarden van de rasteranalyse definiëren;
  3. Automatiseringsworkflow bouwen (bijvoorbeeld met de ArcGIS ModelBuilder of met een Python script);
  4. Uitvoeren en testen van de workflow;
  5. Bespreken of het resultaat voldoet aan de wensen;
  6. Optimaliseren.

Satellietdata is met name waardevol voor het analyseren van de gezondheid van vegetatie, het opsporen van gebouwen waarvoor geen vergunning is verleend en om de kwaliteit van openbare wateren te monitoren. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Het grote voordeel van satellietdata is dat het op grote schaal beschikbaar is. Dit maakt de drempel om te starten met rasteranalyse lager. De data is immers beschikbaar.

 

Open bronnen satellietdata

 

Voor kwalitatief goede satellietdata ben je aangewezen op internationale bronnen van de ESA of NASA. Daarnaast zijn er een aantal lokale bronnen in Nederland en Vlaanderen die satellietdata beschikbaar stellen, zoals het Drone Data Hub van het Kadaster (Nederland) en Belgian 3D Data Hub (mogelijk gemaakt door meerdere federale partijen) .

 

Wat Avineon voor jou kan doen

 

Bij Avineon zijn we gespecialiseerd in Geospatial Data Engineering. Onze specialiteit is om maximale waarde te halen uit geografische informatie. We kunnen jouw organisatie helpen om complexe rasteranalyses op grote schaal uit te voeren en te analyseren.

Waarom Avineon?

Avineon heeft 31 jaar ervaring met het ondersteunen van organisaties in verschillende sectoren.

 

De afgelopen drie decennia hebben we 300 organisaties geholpen bij het verbeteren van locatiegerelateerde IT-processen. De kennis die we op doen passen we direct toe in verschillende branches.

 

Download het E-book Waarom Avineon? voor meer details over onze aanpak.

Waarom Avineon?

Overige Avineon diensten

Dronedata

De opkomst van de betaalbare professionele drone heeft op maat luchtfotografie voor GIS-projecten toegankelijk gemaakt. Voor analyses met een hoog detailniveau bieden drones uitkomst. Maar waarde halen uit data eindigt niet bij het verzamelen ervan. 

Infrarood analyse

Infrarood analyse is een vertrouwde methode om alles uit luchtfotodata te halen om stedenbouwkundige- en natuurbeheerprocessen efficiënter te maken. Avineon helpt je graag om de maximale waarde uit infraroodanalyse te halen.

Lidar data

Het classicificeren van Lidar-data is een vak apart. Avineon heeft ruimschootse ervaring met lidar projecten in relatie tot 3D stadsmodellen en vegetatiemonitoring. We zetten onze kennis van rasteranalyse graag in ten behoeve van jouw GIS-project!

Vragen over de inzet van satellietdata?