Overheidsinstellingen en -organisaties

Door een kwalitatieve en up-to-date vectoriële voorstelling van uw infrastructuur, opgeslagen op een centrale locatie en ontsloten door moderne technologie, verbetert de werking van uw organisatie én de dienstverlening naar lokale overheden en burgers.

Verbeter uw dienstverlening met geo-data en slimme toepassingen

Overheidsorganisaties en -agentschappen hangen voor een efficiënte werking meer en meer af van kwalitatieve data, die daarenboven up-to-date is. Dit geldt niet alleen voor eigen data, maar ook voor die van collega organisaties. Daardoor groeit het belang om data efficiënt te beheren door deze kwalitatief in te tekenen in een centrale omgeving, te ontsluiten op een snelle manier, en up-to-date houden.

Concreet betekent dit dat overheidsorganisaties de data dienen te verzamelen, controleren, samenvoegen, aanvullen, opnieuw controleren en opslaan in één enkele databank, die toegankelijk is voor zowel externe als interne stakeholders.

 

Avineon ondersteunt u bij de aanpak van een dergelijke transitie, en zorgt er zodoende voor dat ook uw organisatie de vruchten kan plukken van de mogelijkheden die de nieuwste geografische technologieën met zich meebrengen.

Agentschappen voor
wegen en verkeer

Om uw assets op een kwalitatieve en efficiënte manier te kunnen beheren en onderhouden, is het essentieel dat uw agentschap kan beschikken over volledige en up-to-date kaarten die uw assets zo goed mogelijk weergeven. Avineon creëert de kaarten die u nodig heeft en kan, indien gewenst, uw GIS-omgeving integreren met BIM.

Kadaster

Om alle eigendomsrechten binnen uw gebied efficiënt te registeren, is een GIS-systeem essentieel. Avineon helpt u zowel bij het verbeteren van uw gegevens als bij het integreren van uw historische perceelgegevens met de grootschalige basiskaart van uw regio.

Cartografische
agentschappen

Avineon helpt u bij het voortdurend creëren, onderhouden, bijwerken en verbeteren van de grootschalige en/of medium-schaal basiskaarten van uw gebied. We voegen, indien gewenst, eveneens een 3D-dimensie toe.

Agentschappen voor
landbouwsubsidies

Het bijhouden van een uitgebreide GIS-databank, en het voortdurend toevoegen van extra informatie aan deze databank, is essentieel voor een efficiënt beheer en verdeling van landbouwsubsidies. Avineon helpt u bij zowel het onderhouden als toevoegen van nieuwe informatie door het interpreteren van luchtfoto’s.

Avineon dienstverlening

Dankzij onze gecombineerde expertise in GIS, asset management en landgebruik en -beheer kennen wij de meest geschikte oplossing voor het data-opwaarderingsproject binnen uw organisatie. Zo helpen wij u met het vectoriseren van analoge informatie, het intekenen van kaartinformatie op basis van lucht- of satellietbeelden, of het creëren van gedetailleerde 3D-modellen. Dit alles geïntegreerd met de 2D-basiskaarten.

We maken hierbij steeds gebruik van de unieke combinatie tussen lokale projectmanagers, die uw taal spreken, en onze offshore productiefaciliteit die schaalvoordelen biedt. Zo combineren wij lokale kennis en projectondersteuning met een snelle, kostenefficiënte, uitvoering van uw dataprojecten.

Plannen

PoC Dataconversie

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de conversie, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC Huisaansluitingen

We bepalen samen het aantal schetsen dat nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de huisaansluitingen, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid huisaansluitingen.

PoC Dataopschoning en -verrijking

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de opschoning of de verrijking, we stellen de initiële werkinstructies op, we zetten een data uitwisselingsomgeving op, en we schatten de kost van het hele project in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC 3D-(stads)modellen en 3D mesh

We voeren een proof of concept uit op een beperkt deel van de stad.

 

Dit geeft inzicht in het detailniveau dat we behalen, de kwaliteit van de brondata, en het al dan niet gewenst zijn van specifieke gebouwkarakteristieken in het model.

Projectopzet fotogrammetrie en LiDAR

We voeren een proof of concept uit op een beperkt aantal luchtbeelden of een beperkt deel van de puntenwolk.

 

Deze laat toe om de kwaliteit van zowel de brondata als de te verwachten output in te schatten, alsook een realistische inschatting te maken van de kosten en planning.

Projectopzet grootschalige cartografie

Het gebruik en de beschikbaarheid van nauwkeurige basiskaarten is ondertussen van cruciaal belang geworden.

Om de digitale strategie met betrekking tot uw grootschalige cartografieprojecten correct uit te zetten, moeten we een goed begrip krijgen van uw huidige situatie. Dit doen we door uw databronnen te analyseren, de vereiste gegevensspecificaties te ontwikkelen, en, samen met u, de juiste methodologie voor het project te bepalen, afgestemd op uw specifieke behoeften.

PoC Dataconversie

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de conversie, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC Huisaansluitingen

We bepalen samen het aantal schetsen dat nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de huisaansluitingen, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid huisaansluitingen.

PoC Dataopschoning en -verrijking

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de opschoning of de verrijking, we stellen de initiële werkinstructies op, we zetten een data uitwisselingsomgeving op, en we schatten de kost van het hele project in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC 3D-(stads)modellen en 3D mesh

We voeren een proof of concept uit op een beperkt deel van de stad.

 

Dit geeft inzicht in het detailniveau dat we behalen, de kwaliteit van de brondata, en het al dan niet gewenst zijn van specifieke gebouwkarakteristieken in het model.

Projectopzet fotogrammetrie en LiDAR

We voeren een proof of concept uit op een beperkt aantal luchtbeelden of een beperkt deel van de puntenwolk.

 

Deze laat toe om de kwaliteit van zowel de brondata als de te verwachten output in te schatten, alsook een realistische inschatting te maken van de kosten en planning.

Projectopzet grootschalige cartografie

Het gebruik en de beschikbaarheid van nauwkeurige basiskaarten is ondertussen van cruciaal belang geworden.

Om de digitale strategie met betrekking tot uw grootschalige cartografieprojecten correct uit te zetten, moeten we een goed begrip krijgen van uw huidige situatie. Dit doen we door uw databronnen te analyseren, de vereiste gegevensspecificaties te ontwikkelen, en, samen met u, de juiste methodologie voor het project te bepalen, afgestemd op uw specifieke behoeften.

Uitvoeren

Dataconversie

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

Huisaansluitingen

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

 

We hebben meer dan 5 miljoen schetsen verwerkt en brengen daarenboven tal van "best practices" in het project.

Dataopschoning en -verrijking

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren.

 

We werken pragmatisch en starten kleinschalig, waarna we gradueel medewerkers en activiteiten toevoegen, wanneer vooraf gestelde kwaliteitsdoelen bereikt worden.

3D-(stads)modellen en 3D-mesh

We kunnen de complexiteit van een 3D-model voorspellen, wat toelaat om een accurate planning op te stellen en het aantal medewerkers en licenties in te schatten.

 

We leveren altijd op in batches, zodat u het nakijken van de deliverables efficiënt kan inplannen.

Fotogrammetrie en LiDAR

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

 

We leveren altijd op in batches, eventueel opgesplitst per te capteren thema.

Grootschalige cartografie

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt. Hij zorgt ervoor dat de vereisten hertaald worden naar éénduidige werkinstructies, dat de correcte rapportages opgesteld worden, en dat kwaliteitscontroles opgezet worden.

 

We starten altijd kleinschalig, wat toelaat om eventuele onduidelijkheden vroeg te detecteren en te verhelpen. We schalen vervolgens op volgens een vooraf gedefinieerde planning.

Dataconversie

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

Huisaansluitingen

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

 

We hebben meer dan 5 miljoen schetsen verwerkt en brengen daarenboven tal van "best practices" in het project.

Dataopschoning en -verrijking

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren.

 

We werken pragmatisch en starten kleinschalig, waarna we gradueel medewerkers en activiteiten toevoegen, wanneer vooraf gestelde kwaliteitsdoelen bereikt worden.

3D-(stads)modellen en 3D-mesh

We kunnen de complexiteit van een 3D-model voorspellen, wat toelaat om een accurate planning op te stellen en het aantal medewerkers en licenties in te schatten.

 

We leveren altijd op in batches, zodat u het nakijken van de deliverables efficiënt kan inplannen.

Fotogrammetrie en LiDAR

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren. We werken pragmatisch en begrijpen dat, tijdens de conversie, het principe van het "voortschrijdend inzicht" van toepassing is.

 

We leveren altijd op in batches, eventueel opgesplitst per te capteren thema.

Grootschalige cartografie

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt. Hij zorgt ervoor dat de vereisten hertaald worden naar éénduidige werkinstructies, dat de correcte rapportages opgesteld worden, en dat kwaliteitscontroles opgezet worden.

 

We starten altijd kleinschalig, wat toelaat om eventuele onduidelijkheden vroeg te detecteren en te verhelpen. We schalen vervolgens op volgens een vooraf gedefinieerde planning.

Onderhouden en verbeteren

Bijwerken dataconversie

Na de dataconversie dient de data in de GIS-omgeving up-to-date gehouden te worden.

 

Avineon kan een team ter beschikking stellen dat nieuwe binnenkomende brondata verwerkt, eventueel rechtstreeks in uw omgeving. Zo blijft de geconverteerde data ten allen tijde bijgewerkt.

Bijwerken huisaansluitingen

We beschikken over processen die de continue bijwerking van uw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Continue dataopschoning en -verrijking

We beschikken over processen die de continue bijwerking van uw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Bijwerken 3D-(stads)modellen en 3D-mesh

We werken uw 3D-model jaarlijks bij, vergelijkbaar met een onderhoudscontract.

 

Hierbij capteren we niet alleen de wijzigingen, maar voegen we ook extra detail toe aan gebouwen die reeds bestaan in het model. We voegen eveens nieuwe infrastructuren (bruggen, silo’s, windmolens, etc.) toe, wanneer nieuwe toepassingen dit vereisen.

 

Bovendien bedraagt de kost van dit onderhoud slechts een fractie van de initiële kost.

Bijwerken grootschalige cartografie

We werken uw kaarten jaarlijks bij door de veranderingen op luchtfoto’s te detecteren en deze te capteren volgens de laatste specificaties.

 

Daarbij kan ook additioneel detail worden gecapteerd, waardoor de data elk jaar beter wordt. Dit werk valt te vergelijken met een onderhoudscontract.

Bijwerken dataconversie

Na de dataconversie dient de data in de GIS-omgeving up-to-date gehouden te worden.

 

Avineon kan een team ter beschikking stellen dat nieuwe binnenkomende brondata verwerkt, eventueel rechtstreeks in uw omgeving. Zo blijft de geconverteerde data ten allen tijde bijgewerkt.

Bijwerken huisaansluitingen

We beschikken over processen die de continue bijwerking van uw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Continue dataopschoning en -verrijking

We beschikken over processen die de continue bijwerking van uw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Bijwerken 3D-(stads)modellen en 3D-mesh

We werken uw 3D-model jaarlijks bij, vergelijkbaar met een onderhoudscontract.

 

Hierbij capteren we niet alleen de wijzigingen, maar voegen we ook extra detail toe aan gebouwen die reeds bestaan in het model. We voegen eveens nieuwe infrastructuren (bruggen, silo’s, windmolens, etc.) toe, wanneer nieuwe toepassingen dit vereisen.

 

Bovendien bedraagt de kost van dit onderhoud slechts een fractie van de initiële kost.

Bijwerken grootschalige cartografie

We werken uw kaarten jaarlijks bij door de veranderingen op luchtfoto’s te detecteren en deze te capteren volgens de laatste specificaties.

 

Daarbij kan ook additioneel detail worden gecapteerd, waardoor de data elk jaar beter wordt. Dit werk valt te vergelijken met een onderhoudscontract.

Waarom Avineon?

Optimaliseer uw organisatie

 

In deze gids (PDF) leggen we uit hoe Avineon u helpt uw organisatie te optimaliseren door het visualiseren van uw systemen, middelen en gegevens.

 

Why Avineon

Avineon innovaties

Wij hebben, in nauwe samenwerking met onze klanten, een reeks slimme oplossingen ontwikkeld, verspreid over verschillende markten en toepassingsgebieden. Ze hebben echter allemaal één ding gemeen: ze versnellen de implementatie van innovatieve digitale technologieën binnen uw organisatie.

KLIPPER® is een oplossing om planaanvragen automatisch te verwerken, zowel in België (Klip en Klim) als in Nederland (Klic).

 

Bij de ontvangst van een planaanvraag zoekt KLIPPER® de benodigde gegevens op in de GIS-databank, en converteert deze naar het juiste datamodel en -formaat.

 

Het antwoord wordt altijd binnen de wettelijke termijn verstuurd. Het is mogelijk om kritieke verzoeken prioritair te behandelen, of manueel in te grijpen tijdens de afhandeling.

Avineon KLIPPER

KLIPPER® is een oplossing om planaanvragen automatisch te verwerken, zowel in België (Klip en Klim) als in Nederland (Klic).

 

Bij de ontvangst van een planaanvraag zoekt KLIPPER® de benodigde gegevens op in de GIS-databank, en converteert deze naar het juiste datamodel en -formaat.

 

Het antwoord wordt altijd binnen de wettelijke termijn verstuurd. Het is mogelijk om kritieke verzoeken prioritair te behandelen, of manueel in te grijpen tijdens de afhandeling.

Avineon KLIPPER

Technische expertise

Sinds januari 2020 maakt ook Tensing deel uit van de Avineon Group. Ons Tensing team van ruim 60 hooggekwalificeerde, gecertificeerde, lokale GIS-consultants en ontwikkelaars ondersteunt u met high-end consultancy, software-oplossingen, training, en software licenties op het gebied van data-integratie, geo-AI, en Esri Utility Netwerk.

 

Ontdek meer

België in
3D

België in 3D, of afgekort "Bel3D" is de unieke samenwerking tussen Avineon en Eurosense om in de behoefte aan een hoogwaardige 3D digital twin voor 3D-stads- en -infrastructuurbeheer in de Belgische markt te voorzien.

Objectdetectie voor
3D-stadsmodellen

Ontdek hoe we, aan de hand van algoritmen voor objectdetectie, de gebouwen in uw 3D-stadsmodel verrijken met extra informatie, zoals dakramen en zonnepanelen, en zo krachtige perspectieven openen voor het simuleren van energiescenario's.

Neem direct contact met ons op