Transport

Verbeter uw dienstverlening en veiligheid door een onderbouwde besluitvorming, die gebaseerd is op kwalitatieve gegevens, opgeslagen in een optimale omgeving, en ondersteund door efficiënte bedrijfsprocessen.

Word een echte data-gedreven transportorganisatie

Intelligent databeheer is essentieel voor het efficiënt managen uw dagelijkse activiteiten en verbetert daarenboven de veiligheid en zekerheid binnen uw organisatie. Correcte en volledige gegevens vormen de kern van efficiënt databeheer en zijn dus essentieel voor elke moderne transportorganisatie. Daarenboven zijn geoptimaliseerde bedrijfs- en technologieprocessen noodzakelijk om uw organisatie optimaal te ondersteunen en doen groeien.

Actuele en nauwkeurige gegevens zijn bovendien van vitaal belang voor een onderbouwde besluitvorming en standaardisatie, en daarmee het verhogen van uw efficiëntie. Door uw gegevens in de juiste en meest geschikte omgeving te beheren, verlaagt u daarenboven niet alleen uw operationele kosten, maar eveneens uw kosten voor IT-onderhoud.

Luchthavens

Beschik over een mature GIS-werking, en maak gebruik van onze 3D-modellen, om de impact van calamiteiten op de luchthaven te modelleren of de algehele werking te visualiseren. Kortom, verhoog zowel de veiligheid binnen de luchthaven als de dienstverlening naar de gebruikers van de luchthaven.

Metro/Tram/Bus

Verhoog de dienstverlening naar de gebruikers van het openbaar vervoer door sneller en correcter te besluiten op basis van digitale gegevens. Verbeter ook uw eigen werking door een mature GIS-omgeving op te zetten, met daarin kwalitatieve gegevens, optimale processen om deze gegevens up-to-date te houden, en de juiste omgeving om ze te ontsluiten.

Havens

Het efficiënt gebruik van uw haveninfrastructuur is essentieel voor het realiseren van kostenbesparingen en/of een concurrentieel voordeel. Innovatieve 2D- en 3D-beeldverwerking helpen niet alleen de controle en het beheer van uw haven en infrastructuur te verbeteren, maar verhogen eveneens uw inzicht in uw efficiëntie en processen.

Spoorwegen

Houd uw gegevens op het juiste spoor met slimme 2D- en 3D-data- en beeldverwerkings-oplossingen. Creëer een enkel en betrouwbaar beeld van uw spoorwegennetwerk en assets en voeg, daarenboven, een derde dimensie toe voor een efficiënter onderhoud en asset management.

Avineon dienstverlening

Onze oplossingen zijn gericht op het optimaliseren en moderniseren van uw bedrijfsvoering, en focussen daarmee op het verbeteren van uw efficiëntie, dienstverlening en veiligheid. We maken hierbij steeds gebruik van de unieke combinatie tussen lokale projectmanagers, die uw taal spreken, en onze offshore productiefaciliteit die schaalvoordelen biedt. Zo verzekeren wij de snelle en geïntegreerde uitvoering van uw big data-projecten tegen een betaalbare prijs.

Dankzij onze solide ervaring van meer dan 25 jaar, begrijpen wij de uitdagingen waar transportorganisaties mee worden geconfronteerd in deze steeds veranderende omgeving. Onze innovatieve oplossingen stellen u in staat om de voordelen te plukken van kwalitatieve gegevens, opgeslagen in een optimale omgeving, en ondersteund door efficiënte bedrijfsprocessen.

Wij brengen uw gegevens niet alleen op het gewenste niveau, maar implementeren eveneens de vereiste processen om dit niveau te behouden. Daarnaast richten we een duurzame data-omgeving in die zowel uw interne als externe processen ondersteunt (bv. data-uitwisseling, afhandelen van planaanvragen, etc.).

Plannen

PoC Dataconversie

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de conversie, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC Dataopschoning en -verrijking

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de opschoning of de verrijking, we stellen de initiële werkinstructies op, we zetten een data uitwisselingsomgeving op, en we schatten de kost van het hele project in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC 3D-(stads)modellen en 3D mesh

Ontdek de vele voordelen van het modelleren van uw infrastructuur in 3D.

 

Wij helpen u uw behoeften te identificeren en vinden de oplossing die het best aan deze behoeften voldoet.

Projectopzet fotogrammetrie en LiDAR

We voeren een proof of concept uit op een beperkt aantal luchtbeelden of een beperkt deel van de puntenwolk.

 

Deze laat toe om de kwaliteit van zowel de brondata als de te verwachten output in te schatten, alsook een realistische inschatting te maken van de kosten en planning.

Automatische objectdetectie consultancy

Implementeer de juiste AI-algoritmes om automatisch informatie uit luchtbeelden te detecteren. Wij helpen u het algoritme te vinden dat het best past bij uw specifieke behoeften en vereisten.

PoC Dataconversie

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de conversie, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC Dataopschoning en -verrijking

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de opschoning of de verrijking, we stellen de initiële werkinstructies op, we zetten een data uitwisselingsomgeving op, en we schatten de kost van het hele project in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC 3D-(stads)modellen en 3D mesh

Ontdek de vele voordelen van het modelleren van uw infrastructuur in 3D.

 

Wij helpen u uw behoeften te identificeren en vinden de oplossing die het best aan deze behoeften voldoet.

Projectopzet fotogrammetrie en LiDAR

We voeren een proof of concept uit op een beperkt aantal luchtbeelden of een beperkt deel van de puntenwolk.

 

Deze laat toe om de kwaliteit van zowel de brondata als de te verwachten output in te schatten, alsook een realistische inschatting te maken van de kosten en planning.

Automatische objectdetectie consultancy

Implementeer de juiste AI-algoritmes om automatisch informatie uit luchtbeelden te detecteren. Wij helpen u het algoritme te vinden dat het best past bij uw specifieke behoeften en vereisten.

Uitvoeren

Dataconversie

Profiteer ten volle van de vele voordelen verbonden aan naadloos geconverteerde gegevens. Ons team weet hoe transportnetwerken worden voorgesteld in GIS-datamodellen en converteert uw data vanuit verschillende bronnen (scans, tekeningen, hardcopy schetsen, enz.) naar elke gangbare GIS-omgeving.

Hierbij maken we steeds gebruik van de technieken die het best passen bij uw specifieke behoeften.

Dataopschoning en -verrijking

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren.

 

We werken pragmatisch en starten kleinschalig, waarna we gradueel medewerkers en activiteiten toevoegen, wanneer vooraf gestelde kwaliteitsdoelen bereikt worden.

3D-(stads)modellen en 3D-mesh

Creëer de 3D-weergave van uw assets die het best past bij uw specifieke behoeften.

Een gedetailleerd 3D-model laat u, enerzijds, toe om gedetailleerde 3D-analyses uit te voeren. Een 3D-mesh biedt, anderzijds, mogelijkheden om uw werkgebied op een gedetailleerde en realistische manier te visualiseren.

Fotogrammetrie en LiDAR

Wij verwerken uw onbewerkte luchtfoto’s en maken zo, onder meer, orthofoto’s en digitale terrein- en oppervlaktemodellen (DTM/DSM) via onze partners.

We kunnen eveneens uw LiDAR-puntenwolken classificeren en hieruit de vereiste informatie extraheren naargelang uw behoeften.

Automatische objectedetectie

Verhoog uw efficiëntie met onze automatische objectdetectie uit luchtbeelden. Wij trainen, testen en voeren uw best passende AI-algoritme uit en zetten de resultaten om in geografische gegevens.

De resultaten van de objectherkenning en -bijwerking gebruiken we dan onmiddellijk en automatisch voor verdere geografische analyse.

Dataconversie

Profiteer ten volle van de vele voordelen verbonden aan naadloos geconverteerde gegevens. Ons team weet hoe transportnetwerken worden voorgesteld in GIS-datamodellen en converteert uw data vanuit verschillende bronnen (scans, tekeningen, hardcopy schetsen, enz.) naar elke gangbare GIS-omgeving.

Hierbij maken we steeds gebruik van de technieken die het best passen bij uw specifieke behoeften.

Dataopschoning en -verrijking

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat uw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren.

 

We werken pragmatisch en starten kleinschalig, waarna we gradueel medewerkers en activiteiten toevoegen, wanneer vooraf gestelde kwaliteitsdoelen bereikt worden.

3D-(stads)modellen en 3D-mesh

Creëer de 3D-weergave van uw assets die het best past bij uw specifieke behoeften.

Een gedetailleerd 3D-model laat u, enerzijds, toe om gedetailleerde 3D-analyses uit te voeren. Een 3D-mesh biedt, anderzijds, mogelijkheden om uw werkgebied op een gedetailleerde en realistische manier te visualiseren.

Fotogrammetrie en LiDAR

Wij verwerken uw onbewerkte luchtfoto’s en maken zo, onder meer, orthofoto’s en digitale terrein- en oppervlaktemodellen (DTM/DSM) via onze partners.

We kunnen eveneens uw LiDAR-puntenwolken classificeren en hieruit de vereiste informatie extraheren naargelang uw behoeften.

Automatische objectedetectie

Verhoog uw efficiëntie met onze automatische objectdetectie uit luchtbeelden. Wij trainen, testen en voeren uw best passende AI-algoritme uit en zetten de resultaten om in geografische gegevens.

De resultaten van de objectherkenning en -bijwerking gebruiken we dan onmiddellijk en automatisch voor verdere geografische analyse.

Onderhouden en verbeteren

Bijwerken dataconversie

Na de dataconversie dient de data in de GIS-omgeving up-to-date gehouden te worden.

 

Avineon kan een team ter beschikking stellen dat nieuwe binnenkomende brondata verwerkt, eventueel rechtstreeks in uw omgeving. Zo blijft de geconverteerde data ten allen tijde bijgewerkt.

Continue dataopschoning en -verrijking

We beschikken over processen die de continue bijwerking van uw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Het updaten van 3D-(stads)modellen

Houd uw 3D-model up-to-date zodat u steeds kan terugvallen op een zo realistisch mogelijke weergave van uw assets.

Wij werken uw 3D-model bij, of breiden dit uit, zodat alle tussentijdse aanpassingen in uw model worden opgenomen en weergegeven.

Verbeterde automatische objectdetectie

Verbeter uw algoritme door het, in de loop van de tijd, herhaaldelijk uit te voeren op nieuw verkregen gegevens.

Contoleer bovendien, door het periodiek uitvoeren van uw algoritme, op terugkerende gebeurtenissen of volg uw voortgang en/of veranderingen op.

Bijwerken dataconversie

Na de dataconversie dient de data in de GIS-omgeving up-to-date gehouden te worden.

 

Avineon kan een team ter beschikking stellen dat nieuwe binnenkomende brondata verwerkt, eventueel rechtstreeks in uw omgeving. Zo blijft de geconverteerde data ten allen tijde bijgewerkt.

Continue dataopschoning en -verrijking

We beschikken over processen die de continue bijwerking van uw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Het updaten van 3D-(stads)modellen

Houd uw 3D-model up-to-date zodat u steeds kan terugvallen op een zo realistisch mogelijke weergave van uw assets.

Wij werken uw 3D-model bij, of breiden dit uit, zodat alle tussentijdse aanpassingen in uw model worden opgenomen en weergegeven.

Verbeterde automatische objectdetectie

Verbeter uw algoritme door het, in de loop van de tijd, herhaaldelijk uit te voeren op nieuw verkregen gegevens.

Contoleer bovendien, door het periodiek uitvoeren van uw algoritme, op terugkerende gebeurtenissen of volg uw voortgang en/of veranderingen op.

Waarom Avineon?

Optimaliseer uw organisatie

 

In deze gids (PDF) leggen we uit hoe Avineon u helpt uw organisatie te optimaliseren door het visualiseren van uw systemen, middelen en gegevens.

 

Waarom Avineon

Avineon innovaties

Wij hebben, in nauwe samenwerking met onze klanten, een reeks slimme oplossingen ontwikkeld, verspreid over verschillende markten en toepassingsgebieden. Ze hebben echter allemaal één ding gemeen: ze versnellen de implementatie van innovatieve digitale technologieën binnen uw organisatie.

KLIPPER® is een oplossing om planaanvragen automatisch te verwerken, zowel in België (Klip en Klim) als in Nederland (Klic).

 

Bij de ontvangst van een planaanvraag zoekt KLIPPER® de benodigde gegevens op in de GIS-databank, en converteert deze naar het juiste datamodel en -formaat.

 

Het antwoord wordt altijd binnen de wettelijke termijn verstuurd. Het is mogelijk om kritieke verzoeken prioritair te behandelen, of manueel in te grijpen tijdens de afhandeling.

Avineon KLIPPER

Krijg inzicht in de evolutie van uw data, rapporteer hierover naar de organisatie, en zorg zo voor onderbouwde een besluitvorming en een efficiëntere werking.

Avineon’s Metrics extensie is een ArcGIS Server extensie die u toelaat om de voortgang van veranderingen binnen uw databank te bepalen en op te volgen, en zo data governance rapportage te implementeren.

Avineon Metrics voor ArcGIS Server

Maak efficiënte en bruikbare modelbeslissingen, verminder complexiteit, stroomlijn uw standaarden en processen, identificeer eenvoudig gaten en inconsistenties in modeleigenschappen en krijg meer inzicht uw in GIS dan ooit tevoren met Avineon's Model Manager tool.

 

Model Manager stelt u in staat om efficiënt nieuwe GIS-technologie te implementeren door het huidige gebruik van alle componenten binnen het datamodel te documenteren. Hierdoor krijgt u zicht op welke data uit het GIS door welke verschillende omgevingen wordt gebruikt, waardoor het toekomstige datamodel beter bepaald kan worden.

Avineon Model Manager voor ArcGIS Pro

KLIPPER® is een oplossing om planaanvragen automatisch te verwerken, zowel in België (Klip en Klim) als in Nederland (Klic).

 

Bij de ontvangst van een planaanvraag zoekt KLIPPER® de benodigde gegevens op in de GIS-databank, en converteert deze naar het juiste datamodel en -formaat.

 

Het antwoord wordt altijd binnen de wettelijke termijn verstuurd. Het is mogelijk om kritieke verzoeken prioritair te behandelen, of manueel in te grijpen tijdens de afhandeling.

Avineon KLIPPER

Krijg inzicht in de evolutie van uw data, rapporteer hierover naar de organisatie, en zorg zo voor onderbouwde een besluitvorming en een efficiëntere werking.

Avineon’s Metrics extensie is een ArcGIS Server extensie die u toelaat om de voortgang van veranderingen binnen uw databank te bepalen en op te volgen, en zo data governance rapportage te implementeren.

Avineon Metrics voor ArcGIS Server

Maak efficiënte en bruikbare modelbeslissingen, verminder complexiteit, stroomlijn uw standaarden en processen, identificeer eenvoudig gaten en inconsistenties in modeleigenschappen en krijg meer inzicht uw in GIS dan ooit tevoren met Avineon's Model Manager tool.

 

Model Manager stelt u in staat om efficiënt nieuwe GIS-technologie te implementeren door het huidige gebruik van alle componenten binnen het datamodel te documenteren. Hierdoor krijgt u zicht op welke data uit het GIS door welke verschillende omgevingen wordt gebruikt, waardoor het toekomstige datamodel beter bepaald kan worden.

Avineon Model Manager voor ArcGIS Pro

Avineon - Tensing

Sinds januari 2020 maakt ook Tensing deel uit van de Avineon Group.

 

Ons Tensing team van ruim 60 hooggekwalificeerde, gecertificeerde, lokale GIS-consultants en ontwikkelaars ondersteunt u met high-end consultancy, software-oplossingen, training, en software licenties op het gebied van data-integratie, geo-AI, en Esri Utility Netwerk.

 

Neem direct contact met ons op