Telecom

Stroomlijn het beheer door van bedrijfsinfrastructuur en -systemen te moderniseren, rol nieuwe technologieën uit en verbeter je dienstverlening aan zowel professionele als residentiële klanten door gebruik te maken van de synergie tussen GIS, engineering en digitale modernisering.

Moderniseer, verbeter en verbreed je telecom-activiteiten

Een evenwicht vinden tussen het uitrollen van nieuwe technologieën en innovaties enerzijds, en het anderzijds garanderen van een kwalitatieve, ononderbroken, dienstverlening aan bestaande klanten in grote distributiegebieden en -regio’s, vormt een uitdaging voor vele telecom-organisaties. Binnen deze evenwichtsoefening is het efficiënt beheer van uw infrastructuur dan ook van essentieel belang.

Avineon verbetert de efficiëntie en kwaliteit van uw diensten, ongeacht de grootte van jouw netwerk. Onze ervaring strekt zich uit van projecten voor kleine dienstverleners tot landelijke telecommunicatie-infrastructuren. Avineon’s GIS-, engineering-, en digitale moderniseringsoplossingen bieden waarde bij zowel de uitvoering van jouw dagelijkse activiteiten als bij de uitrol van nieuwe systemen.

 

Wij helpen je, onder andere, met de evaluatie van je gegevens, het implementeren van “best practices” binnen jouw sector, het uitrollen van nieuwe technologieën, en het plannen van de verfijning en/of uitbreiding van jouw asset data om zo toekomstige implementaties te verzekeren.

Koper/Fiber/COAX

Het efficiënt beheren van enorme hoeveelheden aan data, en het delen en/of synchroniseren van actuele en kwalitatieve data tussen zowel jouw eigen medewerkers en diensten als met externe belanghebbenden, is essentieel voor een efficiënte werking.

Onze telecom-oplossingen zijn daarom gericht op het plannen, ontwerpen, implementeren en onderhouden van complexe geografische systemen, alsook applicatie- en ETL-ontwikkeling en het up-to-date houden van continue veranderende grote hoeveelheden aan data.

Avineon dienstverlening

Avineon helpt telecom-organisaties al ruim tien jaar met het ontwerpen, plannen, implementeren en onderhouden van hun complexe systeemplanningen (system of record/systems of engagement), assets, en GIS-oplossingen op bedrijfsniveau. Door het combineren van onze drie kerncapaciteiten (GIS, engineering en IT), en het nauw samenwerken met onze klanten, kunnen wij aan jouw specifieke behoeften en vereisten voldoen.

Van fiber to home, tot asset maintenance operaties, tot het uitrollen van nieuwe technologieën (zoals 5G), Avineon richt zich op oplossingen die waarde creëren voor jouw organisatie en jouw telecommunicatie operaties optimaliseren – zowel nu als in de toekomst.

Plannen

PoC Dataconversie

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de conversie, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC Huisaansluitingen

We bepalen samen het aantal schetsen dat nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de huisaansluitingen, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid huisaansluitingen.

PoC Dataopschoning en -verrijking

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de opschoning of de verrijking, we stellen de initiële werkinstructies op, we zetten een data uitwisselingsomgeving op, en we schatten de kost van het hele project in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

Automatische objectdetectie consultancy

Implementeer de juiste AI-algoritmes om automatisch informatie uit luchtbeelden te detecteren. Wij helpen u het algoritme te vinden dat het best past bij uw specifieke behoeften en vereisten.

PoC Dataconversie

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de conversie, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

PoC Huisaansluitingen

We bepalen samen het aantal schetsen dat nodig is om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de huisaansluitingen, we stellen de initiële werkinstructies op, en we schatten de kost van de hele conversie in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid huisaansluitingen.

PoC Dataopschoning en -verrijking

We bepalen samen de optimale hoeveelheid brondata die nodig is om een goed beeld te krijgen van de opschoning of de verrijking, we stellen de initiële werkinstructies op, we zetten een data uitwisselingsomgeving op, en we schatten de kost van het hele project in.

 

Dit alles doen we door de resultaten van de proof of concept te extrapoleren naar de totale hoeveelheid data.

Automatische objectdetectie consultancy

Implementeer de juiste AI-algoritmes om automatisch informatie uit luchtbeelden te detecteren. Wij helpen u het algoritme te vinden dat het best past bij uw specifieke behoeften en vereisten.

Uitvoeren

Dataconversie

Profiteer ten volle van de vele voordelen verbonden aan naadloos geconverteerde gegevens. Wij converteren jouw geografische data en attributen van analoge of niet-intelligente digitale databronnen (scans, tekeningen, hardcopy schetsen, enz.) volgens jouw specificaties en integreren deze met jouw data repositories.

Daarenboven ontwikkelen en implementeren we de nodige methoden, procedures en hulpmiddelen voor herhaaldelijke dataconversie en -invoer.

Huisaansluitingen

Vectoriseer jouw huisaansluitingen en verhoog zo de algemene efficiëntie en veiligheid van jouw telecom-organisatie.

Wij kunnen miljoenen huisaansluitingen op een snelle, ISO-geregistreerde, manier vectoriseren, en dit tegen een betaalbare prijs.

Dataopschoning en -verrijking

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat jouw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren.

 

We werken pragmatisch en starten kleinschalig, waarna we gradueel medewerkers en activiteiten toevoegen, wanneer vooraf gestelde kwaliteitsdoelen bereikt worden.

Automatische objectedetectie

Verhoog uw efficiëntie met onze automatische objectdetectie uit luchtbeelden. Wij trainen, testen en voeren uw best passende AI-algoritme uit en zetten de resultaten om in geografische gegevens.

De resultaten van de objectherkenning en -bijwerking gebruiken we dan onmiddellijk en automatisch voor verdere geografische analyse.

Dataconversie

Profiteer ten volle van de vele voordelen verbonden aan naadloos geconverteerde gegevens. Wij converteren jouw geografische data en attributen van analoge of niet-intelligente digitale databronnen (scans, tekeningen, hardcopy schetsen, enz.) volgens jouw specificaties en integreren deze met jouw data repositories.

Daarenboven ontwikkelen en implementeren we de nodige methoden, procedures en hulpmiddelen voor herhaaldelijke dataconversie en -invoer.

Huisaansluitingen

Vectoriseer jouw huisaansluitingen en verhoog zo de algemene efficiëntie en veiligheid van jouw telecom-organisatie.

Wij kunnen miljoenen huisaansluitingen op een snelle, ISO-geregistreerde, manier vectoriseren, en dit tegen een betaalbare prijs.

Dataopschoning en -verrijking

De lokale projectleider is uw voornaamste aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat jouw project correct geïmplementeerd wordt.

 

Tijdens de implementatie werken we intensief samen om de werkinstructies en de kwaliteit te blijven verbeteren.

 

We werken pragmatisch en starten kleinschalig, waarna we gradueel medewerkers en activiteiten toevoegen, wanneer vooraf gestelde kwaliteitsdoelen bereikt worden.

Automatische objectedetectie

Verhoog uw efficiëntie met onze automatische objectdetectie uit luchtbeelden. Wij trainen, testen en voeren uw best passende AI-algoritme uit en zetten de resultaten om in geografische gegevens.

De resultaten van de objectherkenning en -bijwerking gebruiken we dan onmiddellijk en automatisch voor verdere geografische analyse.

Onderhouden en verbeteren

Bijwerken dataconversie

Na de dataconversie dient de data in de GIS-omgeving up-to-date gehouden te worden.

 

Avineon kan een team ter beschikking stellen dat nieuwe binnenkomende brondata verwerkt, eventueel rechtstreeks in jouw omgeving. Zo blijft de geconverteerde data ten allen tijde bijgewerkt.

Bijwerken huisaansluitingen

We beschikken over processen die de continue bijwerking van jouw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Continue dataopschoning en -verrijking

We beschikken over processen die de continue bijwerking van jouw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Verbeterde automatische objectdetectie

Verbeter jouw algoritme door het, in de loop van de tijd, herhaaldelijk uit te voeren op nieuw verkregen gegevens.

Contoleer bovendien, door het periodiek uitvoeren van uw algoritme, op terugkerende gebeurtenissen of volg jouw voortgang en/of veranderingen op.

Bijwerken dataconversie

Na de dataconversie dient de data in de GIS-omgeving up-to-date gehouden te worden.

 

Avineon kan een team ter beschikking stellen dat nieuwe binnenkomende brondata verwerkt, eventueel rechtstreeks in jouw omgeving. Zo blijft de geconverteerde data ten allen tijde bijgewerkt.

Bijwerken huisaansluitingen

We beschikken over processen die de continue bijwerking van jouw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Continue dataopschoning en -verrijking

We beschikken over processen die de continue bijwerking van jouw data door offshore teams toelaten. In deze processen staan de mogelijkheid om de deliverables te controleren en een correcte rapportage centraal.

 

Onze lokale projectmanagers zorgen, zoals altijd, voor een strikte projectopvolging.

Verbeterde automatische objectdetectie

Verbeter jouw algoritme door het, in de loop van de tijd, herhaaldelijk uit te voeren op nieuw verkregen gegevens.

Contoleer bovendien, door het periodiek uitvoeren van uw algoritme, op terugkerende gebeurtenissen of volg jouw voortgang en/of veranderingen op.

Waarom Avineon?

Avineon heeft 31 jaar ervaring met het ondersteunen van organisaties in onder andere de transport, nuts- en telecomsector en organisaties die kritische infrastructuur onderhouden.

 

De afgelopen drie decennia hebben we 300 organisaties geholpen bij het verbeteren van locatiegerelateerde IT-processen. De kennis die we op doen passen we direct toe in verschillende branches.

 

Download het E-book Waarom Avineon? voor meer details over onze aanpak.

Waarom Avineon

Avineon innovaties

Wij hebben, in nauwe samenwerking met onze klanten, een reeks slimme oplossingen ontwikkeld, verspreid over verschillende markten en toepassingsgebieden. Ze hebben echter allemaal één ding gemeen: ze versnellen de implementatie van innovatieve digitale technologieën binnen jouw organisatie.

KLIPPER® is een oplossing om planaanvragen automatisch te verwerken, zowel in België (Klip en Klim) als in Nederland (Klic).

 

Bij de ontvangst van een planaanvraag zoekt KLIPPER® de benodigde gegevens op in de GIS-databank, en converteert deze naar het juiste datamodel en -formaat.

 

Het antwoord wordt altijd binnen de wettelijke termijn verstuurd. Het is mogelijk om kritieke verzoeken prioritair te behandelen, of manueel in te grijpen tijdens de afhandeling.

Avineon KLIPPER

Krijg inzicht in de evolutie van  data, rapporteer hierover naar de organisatie, en zorg zo voor een onderbouwde besluitvorming en een efficiëntere werking.

Avineon’s Metrics extensie is een ArcGIS Server extensie die je toelaat om de voortgang van veranderingen binnen uw databank te bepalen en op te volgen, en zo data governance rapportage te implementeren.

Avineon metrics extensie voor ArcGIS Server

Maak efficiënte en bruikbare modelbeslissingen, verminder complexiteit, stroomlijn standaarden en processen, identificeer eenvoudig gaten en inconsistenties in modeleigenschappen en krijg meer inzicht uw in GIS dan ooit tevoren met Avineon's Model Manager tool.

 

Model Manager stelt je in staat om efficiënt nieuwe GIS-technologie te implementeren door het huidige gebruik van alle componenten binnen het datamodel te documenteren. Hierdoor krijgt je zicht op welke data uit het GIS door welke verschillende omgevingen wordt gebruikt, waardoor het toekomstige datamodel beter bepaald kan worden.

Avineon Model Manager

KLIPPER® is een oplossing om planaanvragen automatisch te verwerken, zowel in België (Klip en Klim) als in Nederland (Klic).

 

Bij de ontvangst van een planaanvraag zoekt KLIPPER® de benodigde gegevens op in de GIS-databank, en converteert deze naar het juiste datamodel en -formaat.

 

Het antwoord wordt altijd binnen de wettelijke termijn verstuurd. Het is mogelijk om kritieke verzoeken prioritair te behandelen, of manueel in te grijpen tijdens de afhandeling.

Avineon KLIPPER

Krijg inzicht in de evolutie van  data, rapporteer hierover naar de organisatie, en zorg zo voor een onderbouwde besluitvorming en een efficiëntere werking.

Avineon’s Metrics extensie is een ArcGIS Server extensie die je toelaat om de voortgang van veranderingen binnen uw databank te bepalen en op te volgen, en zo data governance rapportage te implementeren.

Avineon metrics extensie voor ArcGIS Server

Maak efficiënte en bruikbare modelbeslissingen, verminder complexiteit, stroomlijn standaarden en processen, identificeer eenvoudig gaten en inconsistenties in modeleigenschappen en krijg meer inzicht uw in GIS dan ooit tevoren met Avineon's Model Manager tool.

 

Model Manager stelt je in staat om efficiënt nieuwe GIS-technologie te implementeren door het huidige gebruik van alle componenten binnen het datamodel te documenteren. Hierdoor krijgt je zicht op welke data uit het GIS door welke verschillende omgevingen wordt gebruikt, waardoor het toekomstige datamodel beter bepaald kan worden.

Avineon Model Manager

Avineon - Tensing

Sinds januari 2020 maakt ook Tensing deel uit van de Avineon Group.

 

Ons Tensing team van ruim 60 hooggekwalificeerde, gecertificeerde, lokale GIS-consultants en ontwikkelaars ondersteunt u met high-end consultancy, software-oplossingen, training, en software licenties op het gebied van data-integratie, geo-AI, en Esri Utility Netwerk.

 

Neem direct contact met ons op