Digital Twins for Upscaled Retrofits

Een 3D Digital Twin ter ondersteuning van de energiedoelstellingen en klimaatactieplannen. Dat is DITUR. Een innovatief project dat bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

DITUR Digital Twin

DITUR is een door Flux50 en VLAIO ondersteund project, waarin verscheidene onderzoeksinstituten, universiteiten en industriële partners samen onderzoeken hoe data-gedreven methodologieën kunnen helpen bij het versnellen van de renovatie van gebouwen, hetgeen noodzakelijk is voor het behalen van de 2050 klimaatdoelstellingen.

 

Avineon neemt deel aan dit onderzoeksconsortium door te onderzoeken hoe geavanceerde 3D-gebouwenmodellen en Digital Twin concepten deze renovatie-uitdaging kunnen ondersteunen. Binnen dit consortium treedt Avineon op als partner voor 3D-modellering en voor het ontwikkelen van de Digital Twin infrastructuur en de data-integratieprocessen.

De onderstaande video geeft je een indruk van het eindresultaat van het DITUR-project.

 

 

DE BEHOEFTE

 

Digital Twin technologie speelt reeds een belangrijke rol bij het simuleren van scenario’s over het gebruik van gebouwen in de openbare ruimte, en de daaruit volgende politieke beleidsopties.


Als gevolg van de klimaatverandering, en daarnaast de stijgende energieprijzen, komt daar nu een steeds groter wordende behoefte bij aan een platform of omgeving waarin strategieën voor het reduceren van de energiebehoefte van gebouwen, en de bijhorende CO2-uitstoot, kunnen worden geëvalueerd. En dit zowel op het niveau van individuele gebouwen als op wijk- of stadsniveau.


Meer bepaald is er een drastische versnelling nodig met betrekking tot het renoveren van gebouwen, aangezien meer dan 40% van het huidige gebouwenbestand in Europa werd gebouwd in een tijd waarin energie-efficiëntie minder belangrijk was dan vandaag de dag. Vele gebouwen voldoen dus niet meer om zowel internationale als nationale klimaatdoelstellingen te behalen.

 

ditur interface_Cropped-01

DE OPLOSSING

 

De Digital Twin die binnen dit onderzoeksproject werd ontworpen, bestaat uit een gedetailleerd en accuraat 3D-model van het gebouwenbestand, verrijkt met additionele geometrie van ramen, schouwen, en zonnepanelen, en attributen die informatie bevatten die gerelateerd is aan de energie-efficiëntie van de gebouwen.

Al deze gebouweninformatie wordt ontsloten via een door Esri- en FME-technologie aangedreven platform. Zo wordt het mogelijk om het renovatiepotentieel van gebouwen te analyseren, en om specifieke rapporten op te stellen voor verscheidene stakeholders, met als doel het aantal renovaties op de residentiële woningmarkt te verhogen.

HET RESULTAAT

 

Dit Digital Twin concept maakt een beter onderbouwde besluitvorming mogelijk voor de verschillende actoren in de gebouwenrenovatie (bv. stadsdiensten, sociale huisvestingsmaatschappijen, huiseigenaars, etc.) en biedt een antwoord op de volgende vragen:

 

  • Wat is de meest kost-efficiënte manier om een specifiek energie-efficiëntielabel voor gebouwen (EPC) te bereiken?
  • Welke algemene EPC-waarde is haalbaar voor een aantal gebouwen, gegeven een vast budget?
  • Hoe kan ik mijn renovatiebudget optimaliseren voor een bepaalde reeks gebouwen?
  • Hoe kan ik de renovatiestatus of energie-efficiëntieverbetering voor een bepaald gebouwenbestand of een bepaalde wijk opvolgen?
  • Welke veel voorkomende renovatiemaatregelen hebben de grootste impact wanneer ze op wijkniveau worden gepromoot?
  • Hoe vertalen renovatiestrategieën zich in verminderde CO2-emissies?

Graag meer informatie?

Vul onderstaand formulier in om de volledige case studie te downloaden of neem vrijblijvend contact met ons op.