Snellere vergunningverlening voor 5G-antennes

 

 

Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor het beoordelen van vergunningaanvragen voor nieuwe 5G-antennes in het Hoofdstedelijk Gewest. Bij het beoordelen van een nieuwe aanvraag wordt de stralingsinvloed op omliggende ruimtes in een omtrek van 400 meter berekend. De maximale 5G-straling waaraan omwonenden blootgesteld mogen worden is wettelijk vastgelegd.

 

5G-antennes worden veelal op platte daken van kantoorgebouwen geplaatst. Leefmilieu Brussel toetst de invloed van de 5G-straling op de omliggende omgeving op basis van de geometrie van de omliggende daken. Het gebied onder het dak ligt doorgaans dichtst bij de aanvraaglocatie. Avineon heeft de daken in Brussel in 3D gemodelleerd om de berekening van de stralingsinvloed te vereenvoudigen.

 

In deze case studie lees je meer over het 3D-project dat Avineon in opdracht van Paradigm heeft uitgevoerd voor Leefmilieu Brussel.

Download de casestudie