3D-stadsmodellen

Verhoog de efficiëntie van uw stadsbeheer op het gebied van stadsplanning, veiligheid, energie-efficiëntie, mobiliteit, toerisme, etc. met behulp van onze gedetailleerde 3D-stadsmodellen.

Gedetailleerde 3D-stadsmodellen voor een digitaal en hedendaags stadsbeheer

Wat zijn 3D-stadsmodellen?

 
In essentie is een 3D-stadsmodel een digitale weergave van de infrastructuur van een stad, die toelaat om op een kostenefficiënte manier investeringen in de stad te simuleren.
 
Zo maken 3D-stadsmodellen het mogelijk om de impact van geplande stadsontwikkelingen op de omgeving te onderzoeken en te visualiseren. Voorbeelden hiervan zijn de impact van geplande gebouwen op schaduwvorming, verkeer, veiligheid, of mobiele ontvangst. 3D-stadsmodellen laten, met andere woorden, toe om de algemene stedenbouwkundige planning en het visuele uitzicht van een (deel van de) stad te bestuderen, alvorens plannen werkelijkheid worden.

Waarom 3D-stadsmodellen?

 
Onze 3D-stadsmodellen bevatten standaard een cm-nauwkeurige geometrie en sluiten naadloos aan op de grootschalige basiskaart en het digitale terrein model. Bovendien verrijken we de gebouwen, via geautomatiseerde objectdetectie, met extra informatie, zoals dakramen, zonnepanelen, schouwen of daktype.
 
Door deze verrijkte modellen te combineren met geometrische kenmerken zoals volume, oppervlakte, oriëntatie en/of helling, wordt het mogelijk om de impact van energiebesparende maatregelen te berekenen.

Daarenboven is de modellering van de gebouwen dermate realistisch dat ze gebruikt kunnen worden om aan citymarketing te doen. Wanneer andere objecten, zoals wegen of nutsvoorzieningen, in het 3D-stadsmodel worden opgenomen, kan het model ook worden gebruikt om cascade-effecten te berekenen van incidenten die zich in de stad kunnen voordoen. Denk bijvoorbeeld aan het simuleren van overstromingen of stroomstoringen.
Optimaliseer uw
stadsplanning

Onderzoek de impact van stedelijke ontwikkelingen op de bestaande buurt op een kostenefficiënte manier en ontdek hoe deze ontwikkelingen de schaduwvorming, de veiligheid, het mobiel bereik, of het algemene aanzicht van de stad beïnvloeden.

Maak geïnformeerde
beslissingen

Simuleer en visualiseer eenvoudig de verschillende mogelijke invullingen om stadsdelen te renoveren, en bespreek de opties met bewoners of andere belanghebbenden.

Verbeter de
stadsveiligheid

Bepaal de beste locaties voor het plaatsen van camera’s aan de hand van zichtlijnanalyses en vergroot zo de veiligheid binnen uw stad.

Plan vooruit in
noodsituaties

Simuleer en visualiseer de gevolgen van incidenten, zoals stroomstoringen, branden, overstromingen, etc., door uw 3D-stadsmodel te integreren met aanvullende informatie.

Onze 3D-stadsmodellen

Avineon heeft de ervaring om u doorheen uw hele 3D-stasmodelleringstraject te begeleiden. We helpen u bij het identificeren van uw behoeften, begeleiden u bij de creatie van het 3D-stadsmodel, of zetten een proces op om uw reeds bestaande 3D-stadsmodel te onderhouden en te verbeteren.

 

Om een gedetailleerde digitale 3D-weergave van uw stad te maken, vertrekken we vanuit de brondata waarover uw stad beschikt. Voor de 3D-modellering van gebouwen en andere infrastructuren omvat deze brondata LiDAR-puntenwolken of stereobeelden.

Voor het realistisch textureren van uw 3D-stadsmodel gebruiken we oblieke of terrestrische beelden. Om deze brondata in te winnen doen wij een beroep op onze partners. Het ontsluiten en gebruiken van het uiteindelijke 3D stadsmodel kan op verschillende manieren. In functie van de door u gewenste technologie, doen wij ook hier een beroep op onze partners, of gebruiken wij onze eigen digital twin omgeving.
 
Indien u een realistische weergave van uw stad wenst, maar niet de intelligentie van een high-end 3D-stadsmodel, bieden wij de mogelijkheid om uw stad als een 3D-mesh te modelleren.
 
Op een onze pagina over Groningen in 3D vindt u een concreet voorbeeld van een 3D stadsmodel dat is gebouwd door Avineon.

Plannen

3D consultancy

 
Bent u overtuigd van de voordelen van een 3D-stadsmodel voor uw stadsbeheer, maar bent u nog onzeker over de exacte specificaties of vereisten? Of twijfelt u over welke brongegevens en/of detailniveau nodig zijn om aan uw verwachtingen te voldoen? Het Avineon team helpt u dit uit te zoeken.

Identificeer uw behoeften en vertaal deze in specifieke vereisten en specificaties voor uw 3D-stadsmodellerings-project met de hulp van onze 3D-experten.
 

Kostenraming en - berekening

 

Bereken de kosten verbonden aan de productie en het onderhoud van uw 3D-stadsmodel vooraf met onze in-house ontwikkelde AI-algoritmes.

In de berekeningen houden we rekening met de specifieke vereisten van uw 3D-modelleringsproject, zoals het gevraagde detailniveau van de gebouwen, het aantal landmark buildings, en de beschikbare brondata.

 

3D stadsmodel

Proof of concept

 

Bouw samen met Avineon een klein deel van uw stad in 3D.
 
Dit geeft u, enerzijds, een beeld op welke vereisten al dan niet belangrijk zijn in het model en, anderzijds, de kans om het model te leren kennen alvorens een groter project aan te vatten.
 

Uitvoeren

3D mesh

 

Wenst u een realistische weergave van uw stad, maar niet de intelligentie van een high-end 3D-stadsmodel? Onze 3D-mesh biedt de oplossing die u zoekt.

Een 3D-mesh kunnen we het best vergelijken met een soort van digitaal deken dat over uw stad wordt gespannen en niet alleen alle details van uw gebouwen laat zien, maar eveneens alle andere gewenste objecten die aanwezig zijn, zoals bomen of straatmeubilair. Ongewenste details, zoals auto’s of voorbijgangers, filteren we uit de mesh.

3D Mesh

3D-stadsmodel

 

Avineon’s 3D-stadsmodellen sluiten naadloos aan op de grootschalige basiskaartinformatie en het digitale terrein model (DTM) van uw stad.

Daarenboven leveren wij uw gebouwen in verschillende detailniveaus, variërend van gebouwen met gegeneraliseerde, maar nog steeds realistische daken, tot gebouwen met een zeer hoog detailniveau inclusief dakkappellen, erkers, schoorstenen, overhangende dakdelen, etc. Verschillende detailniveaus in verschillende delen van de stad zijn ook mogelijk.

Naast gebouwen modelleert Avineon ook de andere structuren binnen uw stad, zoals muren, bruggen, silo’s, chemische installaties, nutsvoorzieningen, wegeninfrastructuur, etc. Ook dit gebeurt met een verscheidenheid aan details.

 

Onderhouden en verbeteren

Het gezegde dat “een stad nooit slaapt” is ook van toepassing op stadsbeheer en -ontwikkeling. Zaken veranderen in de loop der tijd; nieuwe gebouwen worden ontwikkeld, oude gebouwen worden gesloopt en open ruimtes worden ingevuld. Om ervoor te zorgen dat uw 3D-stadsmodel een zo realistisch mogelijke digitale weergave van uw stad blijft, zijn regelmatige updates dus noodzakelijk.

Het actualiseren van 3D-stadsmodellen

 

Wij helpen u uw 3D-stadsmodel up-to-date te houden door alle tussentijdse veranderingen vast te leggen en door te voeren in uw 3D-stadsmodel.
 
Bovendien kunnen wij uw bestaande 3D-stadsmodel verbeteren, en eventueel voorzien van extra functies, om aan uw veranderende behoeften te voldoen.
Bijwerken

België in 3D

“Bel3D” is de unieke samenwerking tussen Avineon en Eurosense om in de behoefte aan een hoogwaardige 3D digital twin voor de Belgische markt te voorzien.

 

Waarom Avineon

Avineon heeft werkelijk een unieke expertise ontwikkeld met betrekking tot het in 3D modelleren van steden. Zo hebben we 3D-stadsmodellen gemaakt in verschillende landen, met verschillende soorten brongegevens, en met een verscheidenheid aan kenmerken, vereisten, en specificaties.

Onze productieomgeving beschikt dan ook over flexibele processen om ervoor te zorgen dat onze 3D-stadsmodellen voldoen aan de vereisten van elke individuele klant. Door de beste praktijkervaringen van onze klanten over de hele wereld samen te brengen, zijn we erin geslaagd om de meest accurate 3D-stadsmodellen aan te bieden die momenteel beschikbaar zijn. Een groot deel van het proces is geautomatiseerd, maar om een volledig accuraat 3D-model te bouwen, is het soms noodzakelijk om manuele correcties aan te brengen.

Nauwkeurig
3D-model

Onze 3D-stadsmodellen zijn, met een z-nauwkeurigheid van 10cm, de meest accurate op de markt.

Op maat van
uw behoeften

Wij bouwen niet zomaar een 3D-stadsmodel ; wij bouwen “uw” 3D-stadsmodel, inclusief vereist(e) detailniveau(s) en noodzakelijke attribuutinformatie voor uw beoogde gebruik.

End-to-end
ondersteuning

Wij zorgen er niet alleen voor dat de brondata perfect aansluiten bij de vereisten voor het creëren van uw 3D-stadsmodel, maar zorgen eveneens voor de benodigde IT-omgeving om met uw model aan de slag te gaan.

Up-to-date
3D-model

Wij zorgen ervoor dat uw 3D-stadsmodel up-to-date blijft door gebouwen, en andere structuren, aan uw model toe te voegen, te verwijderen, of bij te werken.

Onze leveringsmodellen

Avineon biedt u het beste van twee werelden: lokale technische expertise en project management in combinatie met een efficiënte offshore productiefaciliteit.

Onze lokale project managers zorgen er enerzijds voor dat uw wensen worden vertaald in kwalitatieve deliverables en dat u het nodige inzicht in ons 3D-modelleringsproces en de technische aspecten van de deliverables verkrijgt. Anderzijds zorgt onze offshore productiefaciliteit voor een snelle en efficiënte verwerking van uw data.

De mate van direct klantencontact met het offshore team kan worden afgestemd op uw specifieke behoefte, en varieert dus van project tot project.
 

Neem direct contact met ons op