Groningen
3D Digital City

Een erg realistische 3D Digital City die ervoor zorgt dat ruimtelijke projecten sneller, goedkoper en transparanter uitgevoerd kunnen worden.

GRONINGEN 3D DIGITAL CITY

 

Gemeente Groningen is veruit de grootste gemeente van noordelijk Nederland en kent 21 kernen, waarvan de stad Groningen de belangrijkste is. Stad Groningen barst van de creativiteit en kent dan ook tal van culturele hotspots en markante plekken, zoals het Groninger Museum en het Forum.

 

Ruim tien jaar geleden liep Gemeente Groningen reeds voorop in de ontwikkeling van een 3D-stadsmodel, ter ondersteuning van zowel het ontwerp als de realisatie, communicatie, en beleidsvraagstukken rond grote ontwikkelingsprojecten. Het 3D-model werd alleen projectmatig gebruikt, en derhalve niet bijgehouden als basismodel. Voor de dagelijkse werking werkte Gemeente Groningen voornamelijk verder in 2D.

DE BEHOEFTE

 

Binnen de huidige moderne samenleving staat digitalisatie centraal, omdat dit ervoor zorgt dat men slimmer kan omgaan met de stad. Bovendien wordt het werken in 3D steeds meer de standaard in Nederland. Om de uitwisselbaarheid en overdraagbaarheid van gegevens met de rest van Nederland te kunnen blijven garanderen, is het dus noodzakelijk dat Gemeente Groningen haar werkwijze aanpast van 2D naar 3D.

 

De gemeente Groningen staat bovendien voor een hele opgave op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Zo worden bouwprojecten steeds complexer en worden zowel de ondergrond als bovengrond steeds voller. Ook wordt het verkeer steeds drukker en veroorzaakt bouw hinder in de openbare ruimte. Er zijn ook steeds meer externe partijen betrokken bij het ontwerp, realisatie en beheer, waardoor het risico op faalkosten groter wordt.

 

Daarenboven wordt burgerparticipatie steeds belangrijker in zowel communicatie als besluitvorming. Door zowel burgers als bestuurders vroegtijdig te betrekken, wordt het besluitvormingsproces versneld, aangezien er vaak minder ontwerpwijzigingen nodig zijn.

 

Groningen_Center

DE OPLOSSING

 

Als vervolgstap in het optimaliseren van de volledige bouwketen werd daarom besloten om een digitaal model van Groningen te ontwikkelen, zowel boven- als ondergronds. Deze 3D Digital City is als het ware een digitale tweelingbroer van Groningen, die als digitale proeftuin kan worden gebruikt bij het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Niet alleen kunnen hierin ruimtelijke ontwerpen in de huidige context ingepast worden, maar kunnen er ook data-analyses in gemaakt worden.

 

Hiervoor heeft Avineon CityGML-modellen gebouwd van gebouwen, bruggen en scheidingsmuren. In het centrum van Groningen hebben we de gebouwen gemodelleerd op LoD2.3 detailniveau. In de overige wijken is de modellering uitgevoerd op LoD2.0 niveau. Dit betekent dat, voor alle wijken binnen Gemeente Groningen, onderdoorgangen (OCS) en dakterrassen (OFS) gemodelleerd werden. Voor het "Centrum" werden eveneens dakkappellen, dakgoten/dakoverstekken, geveltrappen, bruggen en stadsmuren gemodelleerd.

 

Om het realiteitsgehalte van het model te vergroten, werd het model eveneens getextureerd en hebben we speciale aandacht besteed aan het modelleren van zogenaamde "landmark buildings" en traditionele Nederlandse molens.

HET RESULTAAT

 

Het resultaat is een erg realistische 3D Digital City die ervoor zorgt dat ruimtelijke projecten sneller, goedkoper en transparanter uitgevoerd kunnen worden. Bovendien kan de 3D Digital City gebruikt worden in het kader van een aantal grote ruimtelijke thema's, zoals energietransitie, verduurzaming, klimaatadaptatie, verkeer, en woon-werk vervoer. 

 

De combinatie van datalagen in één model zorgt er bovendien voor dat iedereen naar dezelfde uniforme data kijkt, die wordt beheerd bij de bron. Dit proces van éénmalig inwinnen en meervoudig gebruik vermindert de proceskosten voor Gemeente Groningen.

 

Door het realiseren van de 3D Digital City heeft Gemeente Groningen eveneens de aansluiting gecreëerd bij de innovatiemarkt. Gemeente Groningen is dan ook overtuigd van de meerwaarde die de 3D Digital City biedt met betrekking tot het optimaliseren van de dienstverlening, het versnellen van werkprocessen, en het verminderen van (faal)kosten. Concreet draagt de 3D Digital City bij aan:

 

  • Een betere communicatie met inwoners, burgerparticipatie; 
  • Een snellere en beter onderbouwde besluitvorming;
  • Meer inzicht in de ontwerpfase van bouwprocessen;
  • Meer inzicht, en dus minder faalkosten, in de realisatiefase van het bouwproces;
  • Het voldoen aan verwachtingen van zowel interne als externe partijen;
  • Inzicht en visualisering van bodemopbouw en ondergrondse objecten in relatie tot de bovengrond;
  • Een betere aansluiting bij de "Omgevingswet";
  • Een betere aansluiting bij digitalisering en innovatie. 

Graag meer informatie?

Vul onderstaand formulier in om de volledige case studie te downloaden of neem vrijblijvend contact met ons op.