Plannen voor het belgië van morgen

22 oktober 2021

Wereldwijd wint de trend naar 3D stadsmodellering aan belang. Meer en meer steden beschouwen een 3D stadsmodel als een gemeenschappelijk ruimtelijk goed, of zelfs als een vitaal onderdeel van hedendaags stadsbeheer. Een nauwkeurig 3D-model van een stad maakt efficiënte besluitvorming mogelijk op het gebied van stadsplanning, veiligheid, energie-efficiëntie, mobiliteit, toerisme, etc. door een realistische visualisatie van de gebouwen en (openbare) infrastructuur van de stad te combineren met nauwkeurige berekeningen op basis van de 3D-geometrie.

 

 

3D stadsmodellen


In essentie is een 3D-stadsmodel een virtuele weergave van een (deel van een) stad, inclusief gebouwen, vegetatie, infrastructuur en landschapselementen. De toepassingen van 3D-stadsmodellen zijn enorm en ontsluiten een breed scala aan nieuwe mogelijkheden:

 

 • Verbeter de marketing van uw stad door uw gebouwen en infrastructuur in 3D te visualiseren;
 • Verbeter uw stadsplanning door de invloed van de stadsontwikkeling op de bestaande buurt te onderzoeken (b.v. schaduw, zichtlijn, algemeen uitzicht, enz.);
 • Neem weloverwogen beslissingen door mogelijke ontwikkelingen voor open ruimten te simuleren en te visualiseren;
 • Verbeter de veiligheid in woonwijken door de beste locaties voor camera's te bepalen aan de hand van een zichtlijnanalyse;
 • Stel noodplannen op die één stap vooruitlopen door de gevolgen van stroomuitval, brand, overstroming, enz. te simuleren en te visualiseren;
 • Bereken de kosten en opbrengsten van energiebesparende maatregelen, zowel voor afzonderlijke gebouwen als voor hele buurten;
 • Follow-up van geplande renovaties via gemakkelijk te interpreteren dashboards die de 3D-kaart combineren met informatie in tabel- en grafiekvorm.

 

Namur 3D model

 

 

De Digital Twin

 

Het hebben van een 3D model is leuk, maar om er daadwerkelijk gebruik van te kunnen maken is een veilige omgeving nodig waarin u het model kunt benaderen en bedienen. Een dergelijke omgeving wordt een "Digital Twin" genoemd.


3D model - toepassing - energieEen Digital Twin bestaat meestal uit een centrale database waarin het 3D-model en alle bijbehorende informatie wordt opgeslagen, een webomgeving voor snelle visualisatie en gebruik van het 3D-model, en de processen om de twee met elkaar te verbinden.

 

Het is een gemakkelijk schaalbare, beschermde omgeving, die, afhankelijk van uw eigen IT-omgeving, on-premise of in de cloud kan zijn.


De Digital Twin ondersteunt ook typisch verschillende rollen voor verschillende gebruikers, zoals stadsambtenaren met verschillende rollen, maar ook bijvoorbeeld inwoners van de stad. Elk van de gebruikers kan enkel gebruik maken van de functionaliteit die aan zijn specifieke rol werd toegewezen.

 

 

België in 3D

 

Het "Bel 3D"-initiatief (of "België in 3D") is ontstaan uit de bestaande behoefte op de Belgische markt aan een gemakkelijk toegankelijke, beheersbare en nauwkeurige digitale tweeling in 3D. Daarom hebben Avineon en Eurosense, twee toonaangevende Belgische geo-ict bedrijven, besloten om samen te werken om een complete oplossing aan te bieden, inclusief:

 

 • Het verzamelen van de brongegevens (stereo, oblique, en LiDAR);
 • De modellering van de 3D-gebouwen en infrastructuur volgens de CityGML2.0-specificaties, die verschillende mogelijkheden bieden wat betreft de mate van gedetailleerdheid (LoD);
 • De openbaarmaking van het 3D-model aan de gebruikers.

 

3D model - toepassing - dakoppervlakken

 

Alle stappen in het proces zijn perfect op elkaar afgestemd, wat leidt tot een gemakkelijk te beheren 3D-model, ontwikkeld volgens de internationale OGC-normen en met inachtneming van de meest recente specificaties.


In Bel3D is het voorgestelde model een LoD2-model met uitbreidingen zoals de geometrie van ramen, schoorstenen, zonnepanelen, en de resultaten van energieberekeningsmodules van onze partners. Het is ingebed in het DTM en wordt gehost in een beveiligde omgeving. Op die manier kunnen wij u een nauwkeurige, actuele, digitale replica van uw stad of infrastructuur leveren, waaraan informatie kan worden toegevoegd naarmate de toepassingen groeien:

 

 • Direct toegankelijk voor werknemers en bewoners;
 • Met eigen beheermogelijkheden, maar veilig voor u gehost;
 • Een duidelijke vereenvoudiging van de werkelijkheid met nieuwe analyses en toepassingen op het gebied van ruimtelijke ordening, energiebeheer, marketing of risicoanalyse, wat uiteindelijk leidt tot een betere besluitvorming.

 

 

Aan de slag

 

Bent u geïnteresseerd in wat een hoogwaardig 3D stads- of infrastructuurmodel voor uw organisatie kan betekenen? Bezoek de “Bel3D” website of neem contact met ons opvoor meer informatie, en begin te plannen voor het België van morgen.