Automatische objectdetectie

Verhoog de efficiëntie van jouw inspectietaken in het veld door het implementeren van de juiste AI-algoritmes en ontsluit zo, op automatische wijze, een schat aan informatie uit luchtbeelden.

Automatische objectdetectie voor meer efficiëntie

Door het implementeren van de juiste AI-algoritmes kan informatie op een automatische manier uit luchtfoto’s worden onttrokken. Deze informatie, die betrekking kan hebben op kenmerken van gebouwen, landgebruik, vegetatie of voertuigen, geeft  inzicht in de exacte locatie van deze objecten, en daarnaast informatie over hoe deze objecten eruit zien of wat er in een bepaald gebied gebeurt.

Op deze manier kun je jouw inspectietaken in het veld beperken tot specifieke gebieden, en deze gerichter en efficiënter uitvoeren. Hierdoor verlaag je niet alleen de kosten van de veldinspectie, maar verhoog je eveneens het succespercentage.

Enkele concrete voorbeelden van automatische objectherkenning zijn de automatische detectie van zonnepanelen op daken, de automatische creatie van een gebouweninventaris door het detecteren van nieuwe gebouwen, of het meten van wijzigingen in vegetatie.

Verhoogde inspectie-
efficiëntie

Als je weet waar bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden, of waar bepaalde objecten zich bevinden, kunt je jouw inspectietaken gericht, in plaats van willekeurig, uitvoeren.

Beter inzicht in objecten
en landgebruik

Verkrijg inzicht in hoeveel objecten in een gebied aanwezig zijn, de staat van deze objecten, of het landgebruik in een bepaald gebied door het onttrekken van informatie uit luchtbeelden.

Objectdetectie uit luchtbeelden

Wij helpen bij het vinden van het juiste AI-algoritme, op maat van je specifieke behoeften, en implementeren je AI-algoritme door het te trainen op trainingsdata (die hiervoor specifiek aangemaakt werd) en het vervolgens verder te verbeteren door middel van uitgebreide testen op testdata. Als laatste stap wordt het AI-algoritme dan gebruikt op je daadwerkelijke gegevens.

De resultaten worden zowel in de vorm van een rapport als in de vorm van feitelijke gegevens geleverd.

Plannen

Het best passende AI-algoritme vinden

Er bestaan veel verschillende algoritmen, elk met hun eigen doeleinden. Voor iemand zonder de nodige kennis is het zoeken en vinden van het best passende algoritme als het zoeken naar een speld in een hooiberg.

Avineon heeft echter een brede kennis van bestaande algoritmen, en helpt u het juiste algoritme te vinden. Zo zetten we alvast de eerste, essentiële, stap naar het verzekeren van succes.

Het best passende AI-algoritme vinden

Er bestaan veel verschillende algoritmen, elk met hun eigen doeleinden. Voor iemand zonder de nodige kennis is het zoeken en vinden van het best passende algoritme als het zoeken naar een speld in een hooiberg.

Avineon heeft echter een brede kennis van bestaande algoritmen, en helpt u het juiste algoritme te vinden. Zo zetten we alvast de eerste, essentiële, stap naar het verzekeren van succes.

Uitvoeren

Implementatie van het AI-algoritme

Avineon implementeert, traint en test jouw algoritme totdat het de gewenste resultaten bereikt.

 

Het trainen van jouw algoritme doen we op zogenaamde “trainingsdata”, waarna we het verbeteren door het uitgebreid te testen op zogenaamde “testdata”.

Objectherkenning en -correctie

Avineon voert jouw algoritme uit op jouw daadwerkelijke brondata; dit wil zeggen de data waaruit informatie dient onttrokken te worden. Wij leveren je dus niet alleen een werkend algoritme, maar eveneens de resultaten van de implementatie.

Deze resultaten worden zowel in de vorm van een rapport als in de vorm van eigenlijke gegevens verstrekt.

 

De gegevens omvatten niet alleen de herkenning van de kenmerken/objecten, maar eveneens de feitelijke creatie van geografische data uit de detectie.

Opzetten van de IT-omgeving

Als alternatief kunt u er ook voor kiezen om uw AI-algoritme zelf uit te voeren.

 

Avineon kan u hierbij ondersteunen door het opzetten van de benodigde IT-omgeving.

Implementatie van het AI-algoritme

Avineon implementeert, traint en test jouw algoritme totdat het de gewenste resultaten bereikt.

 

Het trainen van jouw algoritme doen we op zogenaamde “trainingsdata”, waarna we het verbeteren door het uitgebreid te testen op zogenaamde “testdata”.

Objectherkenning en -correctie

Avineon voert jouw algoritme uit op jouw daadwerkelijke brondata; dit wil zeggen de data waaruit informatie dient onttrokken te worden. Wij leveren je dus niet alleen een werkend algoritme, maar eveneens de resultaten van de implementatie.

Deze resultaten worden zowel in de vorm van een rapport als in de vorm van eigenlijke gegevens verstrekt.

 

De gegevens omvatten niet alleen de herkenning van de kenmerken/objecten, maar eveneens de feitelijke creatie van geografische data uit de detectie.

Opzetten van de IT-omgeving

Als alternatief kunt u er ook voor kiezen om uw AI-algoritme zelf uit te voeren.

 

Avineon kan u hierbij ondersteunen door het opzetten van de benodigde IT-omgeving.

Onderhouden en verbeteren

Geografische analyse

Door de resultaten van het algoritme automatisch te combineren met andere (geografische) databronnen, verkrijgt je een dieper niveau van kennis en inzicht.

Avineon beschikt over de nodige geografische kennis om deze verdere geografische analyses automatisch uit te voeren. De resultaten van deze analyse worden dan eveneens verstrekt.

Periodieke uitvoering

Verbeter de kwaliteit van je output door uw AI-algoritme herhaaldelijk uit te voeren op nieuw verkregen data, controleer zo bovendien op terugkerende gebeurtenissen, of volg zo voortgang en situationele veranderingen op.

Indien gewenst, voert Avineon jouw AI-algoritme op een periodieke manier uit.

Geografische analyse

Door de resultaten van het algoritme automatisch te combineren met andere (geografische) databronnen, verkrijgt je een dieper niveau van kennis en inzicht.

Avineon beschikt over de nodige geografische kennis om deze verdere geografische analyses automatisch uit te voeren. De resultaten van deze analyse worden dan eveneens verstrekt.

Periodieke uitvoering

Verbeter de kwaliteit van je output door uw AI-algoritme herhaaldelijk uit te voeren op nieuw verkregen data, controleer zo bovendien op terugkerende gebeurtenissen, of volg zo voortgang en situationele veranderingen op.

Indien gewenst, voert Avineon jouw AI-algoritme op een periodieke manier uit.

Waarom Avineon?

Avineon heeft 31 jaar ervaring met het ondersteunen van organisaties in onder andere de transport, nuts- en telecomsector en organisaties die kritische infrastructuur onderhouden.

 

De afgelopen drie decennia hebben we 300 organisaties geholpen bij het verbeteren van locatiegerelateerde IT-processen. De kennis die we op doen passen we direct toe in verschillende branches.

 

Download het E-book Waarom Avineon? voor meer details over onze aanpak.

 

Avineon biedt de volledige end-to-end ondersteuning die je nodig hebt voor het implementeren van objectdetectie uit luchtbeelden. Wij hebben niet alleen de nodige ervaring en kennis om het meest geschikte algoritme voor jouw behoeften te vinden, maar beschikken eveneens over het benodigde platform voor het trainen, testen, en uitvoeren van jouw algoritme.

Bovendien kunnen we de resultaten van jouw algoritme automatisch combineren met andere gegevensbronnen voor verdere geografische analyse.

Snelle resultaten
door ervaring

Avineon heeft een kant-en-klaar platform ontwikkeld voor automatische objectherkenning waardoor we snel jouw best passende algoritme kunnen trainen, testen en uitvoeren.

Zowel herkenning
als creatie

We herkennen niet alleen automatisch objecten/kenmerken op beeldmateriaal, maar verstrekken eveneens kenmerkstatistieken of zetten zelfs resultaten om in geografische objecten.

Verdere geografische
analyse

Dankzij onze geografische expertise kunnen wij de resultaten van objectherkenning integreren met andere (geo)data, zodat deze onmiddellijk gebruikt kunnen worden voor verdere geografische analyse.

Onze leveringsmodellen

Avineon voorziet een leveringsmodel op maat, afhankelijk van jouw wensen:

 

> Levering van het getrainde en geteste algoritme: na het selecteren, en implementeren, van het meeste geschikte AI-algoritme, overhandigen wij het aan jou, zodat je het zelf, zo vaak als nodig, kan uitvoeren in jouw eigen IT-omgeving.

 

> Onze volledige "end-to-end" service voor automatische objectherkenning: na het selecteren, en implementeren, van het meest geschikte AI-algoritme, voeren wij het (periodiek) voor je uit.

 

Neem direct contact met ons op