Digital Twins for Upscaled Retrofits

 

Avineon maakt deel uit van het DITUR onderzoeksconsortium door te onderzoeken hoe geavanceerde 3D-gebouwenmodellen en Digital Twin concepten de renovatie-uitdagingen kunnen ondersteunen. Om de 2050 klimaatdoelstellingen te halen, dienen gebouwenrenovaties immers drastisch te worden versneld. 

 

Digital Twin technologie speelt reeds een belangrijke rol bij het simuleren van scenario's over het gebruik van gebouwen in de openbare ruimte, en de daaruit volgende politieke beleidsopties. Als gevolg van de klimaatverandering, komt daar nu een steeds groter worden behoefte bij aan een platform waarin strategieën voor het reduceren van de energiebehoefte van gebouwen kunnen worden geëvalueerd. 

 

De Digital Twin die binnen dit onderzoeksproject werd ontworpen, bestaat uit een accuraat 3D-model van het gebouwenbestand, verrijkt met additionele geometrie van ramen, schouwen, zonnepanelen en attributen die informatie bevatten die gerelateerd is aan de energie-efficiëntie van de gebouwen. 

Download Case Studie