KLIPPER®

Volledig automatisch antwoorden op planaanvragen in België (KLIP en KLIM-CICC) en Nederland (KLIC-WION), met een mogelijkheid tot manuele interventie. Dat is de Avineon KLIPPER.

Automatiseer het beantwoorden van planaanvragen

Alle partijen die in het openbaar domein willen graven, moeten daartoe een aanvraag indienen. Alle kabel- en leidingbeheerders moeten hier vervolgens op reageren door de liggingsinformatie van hun infrastructuur op te sturen. Deze informatie moet opgestuurd worden in het juiste model en formaat, en dit binnen de wettelijke termijnen.

Afhankelijk van je voorkeur zal onze KLIPPER®-tool ofwel je antwoorden volledig automatisch versturen, ofwel eerst om een manuele tussenkomst (goedkeuring) vragen. Bovendien slaat KLIPPER® zowel alle informatie over de planaanvragen, als de bijhorende antwoorden, op in een door u gekozen databank-omgeving. KLIPPER® levert bovendien periodiek gedetailleerde rapporten over de aanvragen en antwoorden. Op deze manier kunt u een gedetailleerd overzicht bijhouden van wie waar graaft, en de eventuele gevolgen van de werken vastleggen.

Verhoogde efficiëntie en verlaagde kosten

Door het (semi-)automatisch afhandelen en beheren van de planaanvragen bespaart KLIPPER® jouw organisatie niet alleen veel tijd, maar ook veel geld.

Tijdige
antwoorden

KLIPPER® verstuurt alle antwoorden binnen de wettelijke termijn, zelfs wanneer manuele tussenkomst vereist is, en zorgt er, op die manier, voor dat je nooit te laat antwoordt.

Continue
reactiviteit

Met KLIPPER® garanderen we dat je altijd tijdig kan antwoorden, ongeacht wijzigingen in overheidsportalen, antwoordprotocollen, datamodellen of softwareversies. Zo hoef je zelf geen upgrades te ontwikkelen en onderhouden.

KLIPPER®-implementatie

Bij het binnenkomen van een planaanvraag zal KLIPPER® alle gegevens van de planaanvraag wegschrijven in een databank, waarna je kabel- en leidingdata on-the-fly geconverteerd worden naar het juiste model en formaat. Ook deze gegevens worden opgeslagen in de databank, waarna er wordt geantwoord naar de betrokken overheidsportalen.

KLIPPER® kan gegevens verwerken uit alle gangbare GIS- en databank omgevingen en kan zowel lokaal als in de beveiligde omgeving van Avineon geïnstalleerd worden.

KLIPPER® implementeren?

Waarom KLIPPER®?

KLIPPER® garandeert de automatische en volledige afhandeling van al de planaanvragen, zodat je antwoorden steeds binnen de wettelijke termijn verzonden worden.

We configureren KLIPPER® volgens je wensen, waarbij planaanvragen verwerkt kunnen worden in functie van het type aanvraag, de betrokken infrastructuur, of het gebied waarin de infrastructuur zich bevindt. Indien een manuele tussenkomst vereist is, worden de verantwoordelijken hiervan automatisch op de hoogte gesteld.

Aangezien KLIPPER® werkt voor alle regio’s in zowel België als Nederland, kun je over één oplossing beschikken voor al uw geografische gebieden.

Vermijd extra IT-belasting

Vermijd het extra belasten van servers of netwerkbandbreedte bij het uitvoeren van de taken door ofwel KLIPPER® zo te configureren dat de planaanvragen ’s nachts worden verwerkt, ofwel door te kiezen voor de SaaS-versie.

Één enkele
omgeving

Of je nu beschikt over infrastructuur in Vlaanderen, Brussel, Wallonië of Nederland, KLIPPER® verwerkt al jouw aanvragen in één enkele omgeving.

Houd
controle

Controleer jouw antwoorden voordat ze verstuurd worden (bv. in geval van problemen met de kwaliteit van de data) en pas de verwerking aan aan de plaats van het verzoek, het soort verzoek, of de betrokken discipline.

Gegevens-
historiek

KLIPPER® slaat alle informatie op in een door jouw gekozen databank. Hierdoor kan je later, op elk moment, informatie over een bepaalde aanvraag opvragen, zoals de toenmalige versie van jouw netwerk of de grootschalige basiskaart.

Neem direct contact met ons op