Een gebruiksconcept ontwikkelen

We evalueren de huidige processen die worden gebruikt voor uw GIS-ontwikkeling, -testing en -implementatie en adviseren, op basis hiervan, het optimale gebruik van Model Manager, consistent met de GIS- en IT-processen van uw organisatie.

Het baselinen van uw huidige model

Dit stadium is erop gericht om de effectieve implementatie van de Model Manger tool binnen uw organisatie te vergemakkelijken. We controleren de huidige status van uw GIS door dashboards te initialiseren met betrekking tot use cases, afhankelijkheden, gegevensstromen, bedrijfsfuncties en gegevensmodellen.

Uw toekomstige staat plannen

Binnen dit stadium analyseren we de transitie- en toekomstige staat van uw GIS. Dit doen we door uw “as-is” datamodellen te vergelijken met uw “to-be” datamodellen. We voorzien hierbij ook een impactanalyse op het huidige GIS-gebruik binnen uw organisatie.

Moderniseren voor de toekomst

Gebruik de verbeteringen en nieuwe mogelijkheden binnen het ArcGIS-platform om de moderniseringsstrategie uit te zetten voor uw huidige use cases (bv. kaarten, apps, customizaties, dashboards, rapporten, enz.) en zo een hoger niveau van automatisering en efficiëntie te bereiken.

Uw overgangen in kaart brengen

Zet uw huidige gegevensmodellen, inclusief uw basismodellen (bv. lokale overheid, UPDM, Utility Netwerk, perceelstructuur, enz.), uit ten opzichte van uw transitie- en toekomstige datamodellen.