Dataopschoning en
-verrijking

Verbeter uw besluitvorming en werk efficiënter dankzij accurate, betrouwbare en toegankelijke data.

Verzeker u van kwalitatieve data

Nauwkeurige, betrouwbare en toegankelijke gegevens vormen de basis voor onderbouwde besluitvormingen en zijn dus essentieel om uw organisatie optimaal te managen. Het opschonen en up-to-date houden van de bestaande gegevens in uw GIS vormt de eerste belangrijke stap in het verbeteren van uw algemene datakwaliteit. Deze data verrijken met additionele gegevens vormt de tweede stap.

Toekomstige applicaties vereisen bovendien steeds hogere datakwaliteitsniveaus. Het opstellen van duidelijke regels voor datakwaliteit, en ervoor zorgen dat uw data voldoet aan deze regels, is daarom essentieel voor het waarborgen van toekomstige ontwikkelingen binnen uw organisatie.

Efficiënt
beheer

Beheer uw organisatie efficiënter door te vertrouwen op data die kwalitatief van het hoogste niveau is. Ga voor de hoogste standaarden binnen uw sector en waarborg dit kwaliteitsniveau aan de hand van gedocumenteerde processen en gestandaardiseerde specificaties.

Future-proof
gegevens

Wees voorbereid op toekomstige ontwikkelingen door asset data van de hoogste kwaliteit te combineren met gedocumenteerde en georganiseerde dataprocessen.

Business
Intelligence

Besteed uw data opschoning en -verrijking uit en focus op het extraheren van waarde uit uw gegevens. Wij zorgen voor de nauwkeurige data en nemen de operationele taken met betrekking tot datakwaliteitsverbetering voor onze rekening.

Voldoe aan
deadlines

Geen achterstand meer! Wij zorgen er ten allen tijde voor dat interne en/of externe deadlines die door regelgevers worden gesteld ook daadwerkelijk worden gehaald én dat de data ten allen tijde up-to-date blijft in uw GIS.

Onze diensten voor dataopschoning en -verrijking

Maar hoe definieert u nu “datakwaliteit”? En hoe zorgt u ervoor dat uw datakwaliteit in lijn is met de standaarden binnen uw sector?

 

Avineon helpt u bij het beantwoorden van deze vragen en ondersteunt uw organisatie op een kwalitatieve, flexibele, kostenefficiënte en probleemloze manier.

Plannen

Proof of Concept

Bent u op zoek naar een manier om uw achterstand weg te werken of uw reguliere werk uit te besteden, maar bent u onzeker over hoe u moet beginnen? Laat ons het klein houden en gewoon doen!

Onze lokale projectleiders gidsen u door alle aspecten van regulier data-onderhoud, waarbij het opstellen van duidelijke werkinstructies, een duidelijke communicatie en rapportering, en de verwachte ondersteuning vanuit uw organisatie centraal staan. We leren klein met elkaar werken, en schalen gradueel op.

Proof of Concept

Bent u op zoek naar een manier om uw achterstand weg te werken of uw reguliere werk uit te besteden, maar bent u onzeker over hoe u moet beginnen? Laat ons het klein houden en gewoon doen!

Onze lokale projectleiders gidsen u door alle aspecten van regulier data-onderhoud, waarbij het opstellen van duidelijke werkinstructies, een duidelijke communicatie en rapportering, en de verwachte ondersteuning vanuit uw organisatie centraal staan. We leren klein met elkaar werken, en schalen gradueel op.

Uitvoeren

Datakwaliteit audit

Onze onafhankelijke datakwaliteit audit zorgt voor een duidelijk inzicht in de kwaliteit van de data in uw databank, waarbij we kijken naar zaken zoals positionele accuraatheid, connectiviteit, topologie, volledigheid, consistentie en business rules.

Dataopschoning en -verrijking

Avineon helpt u die volgende stap te zetten op het gebied van datakwaliteit. Zo tillen wij uw data in korte tijd naar een hoger niveau:

 

  1. We brengen uw data naar het gewenste initiële niveau van kwaliteit
  2. We breiden uw data uit met extra features of objecten
Datakwaliteit audit

Onze onafhankelijke datakwaliteit audit zorgt voor een duidelijk inzicht in de kwaliteit van de data in uw databank, waarbij we kijken naar zaken zoals positionele accuraatheid, connectiviteit, topologie, volledigheid, consistentie en business rules.

Dataopschoning en -verrijking

Avineon helpt u die volgende stap te zetten op het gebied van datakwaliteit. Zo tillen wij uw data in korte tijd naar een hoger niveau:

 

  1. We brengen uw data naar het gewenste initiële niveau van kwaliteit
  2. We breiden uw data uit met extra features of objecten

Onderhouden en verbeteren

Dataonderhoud

Heeft u moeite met het bijhouden van de constante stroom aan reguliere gegevenswijzigingen die door uw operationele afdeling worden gevraagd? Laat ons dan de handen in elkaar slaan.

Onze expertise in uw specifieke domein, gecombineerd met onze efficiënte processen voor data- en databankonderhoud, zorgen ervoor dat wij voldoen aan uw KPI’s op het gebied van kwaliteit en doorlooptijd. Afhankelijk van uw voorkeur werken we ofwel rechtstreeks in uw GIS-omgeving ofwel in onze eigen omgeving, waarbij we de resultaten leveren via een uitwisselingformaat.

Dataonderhoud

Heeft u moeite met het bijhouden van de constante stroom aan reguliere gegevenswijzigingen die door uw operationele afdeling worden gevraagd? Laat ons dan de handen in elkaar slaan.

Onze expertise in uw specifieke domein, gecombineerd met onze efficiënte processen voor data- en databankonderhoud, zorgen ervoor dat wij voldoen aan uw KPI’s op het gebied van kwaliteit en doorlooptijd. Afhankelijk van uw voorkeur werken we ofwel rechtstreeks in uw GIS-omgeving ofwel in onze eigen omgeving, waarbij we de resultaten leveren via een uitwisselingformaat.

Optimaliseer uw organisatie

In deze gids (PDF) leggen we uit hoe Avineon u helpt uw organisatie te optimaliseren door het visualiseren van uw systemen, middelen en gegevens.

 

Waarom Avineon?

Avineon helpt u niet alleen om bij het onderhouden en verbeteren van uw gegevens, maar streeft eveneens naar het ontwikkelen van een langetermijnrelatie, waarin wederzijds respect de drijfveer is. Flexibiliteit tijdens de uitvoering van uw dataproject is voor ons van essentieel belang: men kan niet alles vooraf weten en we leren beiden tijdens de uitvoering van uw project.

We vangen pieken en dalen in uw werklast op door ons lokaal en vakkundig projectmanagement te combineren met een flexibel, omvangrijk en internationaal team. Ons lokale projectmanagement in combinatie met onze hoge kwaliteitseisen, het toepassen van de best practices uit uw sector, en het voldoen aan korte doorlooptijden, zorgt ervoor dat wij uw dataverbeteringsprojecten en reguliere databijwerkingen succesvol uitvoeren.

Project
methodologie

Onze projecten worden uitgevoerd volgens uw lokale industriestandaarden en ons projectmanagement combineert PMBOK/Prince 2 en Agile/Scrum methodologieën. Zo combineren wij flexibiliteit met een strikte opvolging van deadlines en richtlijnen.

Flexibele
capaciteit

Onze capaciteit voor het uitvoeren van GIS-dataprojecten is praktisch onbeperkt en we kunnen, indien nodig, extra teams mobiliseren op zeer korte termijn. Onze opleidings- en planningstools maken het mogelijk om deze hoge mate van flexibiliteit op een professionele manier te handhaven.

Ongeëvenaarde
ervaring

Het voortdurend uitvoeren van dataprojecten voor ruim 50 klanten over de hele wereld behoort tot de dagelijkse routine bij Avineon. We zijn dan ook enorm trots op ons 100% succespercentage!

Domein-
expertise

Onze specialisten hebben de vereiste kennis van uw specifieke domein – of dat nu elektriciteit, gas, water, afvalwater, stadsverwarming, basiskaarten, landbeheer, of iets anders is. Wij hebben de mensen, met ervaring, die uw taal spreken.

Onze leveringsmodellen

Avineon voorziet een leveringsmodel op maat van uw behoeften:

> Lokaal leveringsmodel: Avineon ondersteunt en voert het werk lokaal uit - dit kan in onze eigen lokale kantoren via toegang op afstand (remote access), of on-site bij onze klanten.

> Gemengd leveringsmodel: Ons lokaal technisch projectmanagement team biedt de nodige ondersteuning binnen het project. Deze ondersteuning omvat zowel lokale ondersteuning als het beheer van de communicatie, planning en kwaliteit van onze offshore productiefaciliteit. De mate van directe klantenbetrokkenheid wordt specifiek afgestemd op de behoeften en voorkeuren van elke klant.

> Offshore leveringsmodel: Binnen dit leveringsmodel is de betrokkenheid van het lokale Avineon-team beperkt tot het louter accountbeheer (klanttevredenheid) en financiële follow-up. Klanten hebben hier dus rechtstreeks contact met het offshore team over projectbeheer, specificaties en deliverables.

Neem direct contact met ons op